WNO Select

Cynigiwch y gorau o gynnyrch WNO i’ch busnes 

Gwyddom fod pob busnes yn unigryw, gydag anghenion gwahanol i’w alluogi i lwyddo. Un peth sy’n gyson, fodd bynnag, yw’r awydd i gysylltu â rhagoriaeth. Rhagoriaeth yw'r hyn sy’n gwneud i unrhyw fusnes fod yn fwy amlwg na’i gystadleuwyr. Heddiw mae cael enw da am ansawdd, creadigrwydd, asbri ac ysbrydoliaeth yn cynnig mantais nodedig.

Dewis blasus

Mewn ymateb i hyn, rydym wedi creu WNO Dethol (WNO Select), sef aelodaeth fusnes i’r rhai sydd angen perthynas bwrpasol ac agos â brand sydd o safon fyd-eang. O adloniant i gleientiaid i gyfleoedd rhwydweithio amhrisiadwy ledled y Deyrnas Unedig, gall busnesau ddewis buddion sy’n gweddu i’w anghenion. Pa un ai helpu gyda datblygiad proffesiynol, ymgysylltu a gwobrwyo staff, neu i dynnu sylw at eich gwaith elusennol yn y gymuned - mae gennym rywbeth ar gyfer pob busnes. Mae gan bob aelod ei reolwr cyfrif ei hun i’ch arwain ac i’ch helpu i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer eich busnes.  

Agor pecyn eich ffefrynnau  

Mae dwy lefel i WNA Dethol (WNO Select); y dewis £3,500 a’r dewis £5,000. Am £3,500 gwahoddir aelodau i ddewis cyfanswm o bedwar budd unigryw, tra gall aelodau £5,000 ddewis cyfanswm o chwech. Yn ychwanegol mae pob aelod yn derbyn pum budd safonol yn awtomatig ar ben y dewisiadau gofalus maent wedi’u gwneud; mae’r rhain yn bum budd y credwn y dylai pob aelod allu eu mwynhau, ac maent yn ddelfrydol i bwrpas gwobrwyo, gwybodaeth fewnol a mynediad unigryw.  Maent hefyd yn helpu i greu cynnyrch delfrydol sy’n barod i wthio eich busnes i’r cyfeiriad cywir.

Ffôn: 029 2063 5084
E-bost: select@wno.org.uk

Lawrlwytho