Y Gronfa Flynyddol

Mae WNO wastad wedi bod am bawb ac ar gyfer pawb. Dyna pam mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Mae opera yn bwysig i ni. Wrth ein cefnogi ni, rydych yn dangos bod opera’n bwysig i chi hefyd.

Mae pob rhodd i’r Gronfa Flynyddol yn cefnogi gwaith craidd WNO. Mewn geiriau eraill, maent yn cefnogi popeth rydym yn ei wneud.

Rhowch Nawr
Ar-lein:  Rydym yn dal i weithio ar hyn!  Dewch yn ôl yn fuan
Post:  Argraffwch y ffurflen hon, ei llenwi, a’i phostio atom
Ffôn:  Georgia ar 029 2063 5045
E-bost:  georgia.butters@wno.org.uk