Y Tuduriaid! | Welsh National Opera

CrynodebBack to top

Mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Fel rhan o dymor Y Tuduriaid byddwn yn mynd â disgyblion blwyddyn 5 yng Nghymru a Lloegr yn ôl mewn amser. Mewn gweithdy yn eu dosbarth, daw’r disgyblion wyneb yn wyneb â Harri VIII a chyfarfod Elizabeth I a Mari Brenhines yr Alban ar safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn lleol.

Speke Hall, Liverpool 14 Hydref

Tredegar House, Casnewydd 4 Tachwedd

Baddesley Clinton, Birmingham 14 Tachwedd 

Plas Newydd, Ynys Mon 20 Tachwedd

CysylltuBack to top

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Asa Malmsten.