Ymddiriedolaethau a Sefydliadau | Welsh National Opera

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Mae gan Opera’r pŵer i gyrraedd pobl a chymunedau a'u datblygu a'u trawsnewid. Mae’n ffordd hynod o emosiynol ac effeithiol o adrodd stori. Y gred hon sy’n gwneud eich prosiectau yn y gymuned a gwaith maes mor effeithiol – a’r hyn sy’n denu Ymddiriedolaethau a Sefydliadau i’n cefnogi ni.

Gallwch weld rhywfaint o’r gwaith sydd wedi bod yn bosibl diolch i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau drwy ein prosiectau Ieuenctid a Chymunedol yma.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Corrine:

Ffôn: Corrine ar 029 2063 5045
E-bost: corrine.cox@wno.org.uk