Digwyddiadau Ffrindiau Gaerdydd a De Ddwyrain Cymru | Welsh National Opera

Digwyddiadau Ffrindiau Gaerdydd a De Ddwyrain Cymru

Dydd Iau 16 Hydref
Noson yng nghwmni Swyddog Cyfeillion WNO, Lorraine Rees

Dydd Iau 27 Tachwedd 
Opera’r Ddraig

St Mary's Church, Heol Eglwys, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EA

Lleoliad arferol: Ystafell Achlysuron, Gwesty Churchills, Llandaf. 7.30pm. Tocynnau £8.

Cyswllt: Ruth Williams, 26 Meadow Close, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5HH.
Ffôn 01656 865001. Sieciau yn daladwy i FWNO, gan amgáu amlen ragdaledig gyda’ch cyfeiriad a rhif ffôn.