Digwyddiadau Ffrindiau Abertawe a Gorllewin Cymru

Dydd Mercher 18 Chwefror Gweithgareddau Cerddorol yn ystod y Rhyfel Mawr
gan Chris Ball 

Dydd Mercher 18 Mawrth O'r Aifft i Opera
gyda Georgia Butters o WNO

Dydd Mercher 20 Mai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
gyda siaradwr i'w gyhoeddi a chwis er cof am Tom Davies

Lleoliad: Neuadd yr Eglwys Sketty, Heol De La Beche, Abertawe SA2 9AR
Sgyrsiau yn dechrau am 8yh (CCB am 7.30yh)

Cyswllt: Mrs Jennifer Macleod, 20 Ffordd St. Alban’s, Abertawe SA2 0BP. Ffôn 01792 463936.