Apêl Pen-blwydd 70 oed

Bydd y cyfraniadau a wneir heddiw yn cefnogi ein rhaglen artistig a datblygu talent ifanc.

Drwy gydol y flwyddyn mae WNO yn llwyfannu wyth perfformiad opera mewn naw dinas o amgylch y Deyrnas Unedig. Ar wahân i’r perfformiadau hyn mae ein Corws a’n Cerddorfa sy’n enwog yn rhyngwladol yn teithio i drefi ac i wyliau. Gyfochr â’n perfformiadau opera rydym yn cynnal rhaglenni hyfforddiant i gantorion ifanc rhwng 10 a 25 oed. Bob dwy flynedd rydym yn cyflwyno operâu wedi’u perfformio gan gyfranogwyr ein Hopera Ieuenctid. 

Rydym yn gwneud mwy na’r hyn a welwch ar y llwyfan. Bob wythnos rydym yn gweithio gydag ysgolion yng Nghymru. Caiff blant brofi’r opera fel rhan o fywyd ysgol ac rydym yn eu cynorthwyo i archwilio’r themâu mawr y mae opera’n mynd i’r afael â hwy. Rydym yn rhedeg gweithdai a Chorau Cymunedol gan annog pobl o bob cefndir i ymuno yn y mwynhad o ganu.

I wireddu hyn mae angen ymroddiad tîm o 210 o gefnogwyr talentog a hyfryd. Ymunwch â ni yn y gwaith o rannu opera gwych gyda chynifer o bobl â phosib.

Cyfrannwch Heddiw
Arlein: Cyfrannwch heddiw
Ffôn: Caron ar 029 2063 5000
Ebost: caron.thomas@wno.org.uk