Clwb Canu WNO | Welsh National Opera

CrynodebBack to top

Mae Clwb Canu Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno plant 10 i 14 oed sy’n hoff iawn o gerddoriaeth i opera ac yn eu gwneud yn berfformwyr medrus. Ar hyn o bryd mae 50 o blant yn cwrdd bob dydd Sadwrn yn ystod y tymor yng Nghaerdydd i ddysgu technegau canu, sgiliau drama, ymddygiad ymarfer da ac yn bwysicach oll, i gael hwyl wrth ganu.

Mae’r Clwb Canu wedi rhoi perfformiadau cyngerdd yn cynnwys cyngerdd Nadolig yn y Senedd yng Nghaerdydd. Yn 2012 buont ar daith drwy Gymru a Lloegr gyda pherfformiad cyntaf  stori ysbryd yr Ail Ryfel Byd Lynne Plowman, The Face in the Mirror.

Yn 2013 bydd y Clwb Canu yn perfformio A Little Book of Monsters Stephen Deazley a Matt Harvey yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bydd y Clwb Canu wedyn yn perfformio trefniant o Fern Hill Dylan Thomas fel rhan o’r dathliadau sy’n nodi canmlwyddiant geni’r bardd.

CysylltuBack to top

Os ydych chi rhwng 10-14 oed ac yr hoffech gymryd rhan, anfonwch e-bost i Imogen Llewellyn.

My friends in school think it’s really posh, but it’s not like that. It’s more of an emotional way to express yourself through singing. Singing Club member