Cwrdd â’r Cwmni | Welsh National Opera

Cwrdd â’r Cwmni

Mae pawb yn Opera Cenedlaethol Cymru yn caru'r hyn rydyn ni’n ei wneud ac am ei rannu gyda chynifer o bobl â phosibl. Mae gofyn am ymdrech tîm enfawr a chymysgedd eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn creu perfformiadau gwych. Yn y theatr mae cantorion, aelodau’r gerddorfa, staff cerddoriaeth, technegwyr a chyfarwyddwyr i gyd yn sicrhau bod y sioe yn digwydd. Y tu ôl i’r llenni mae gwneuthurwyr propiau a gwisgoedd ac adeiladwyr setiau yn gwireddu cynlluniau er mwyn creu’r hyn a welwch ar y llwyfan. Caiff y gwaith hwn ei gefnogi gan dîm o weinyddwyr sy’n sicrhau ein bod yn gallu gwneud hyn i gyd ar y llwyfan.

Rydyn ni oll yn angerddol ynghylch ag opera, achos profasom ei rym unigryw. Does dim byd tebyg i opera. Fel y dywedodd un aelod 'Opera yw...y byd i gyfeiliant cerddoriaeth fendigedig'.
 
Ein gwaith ni yw archwilio’r byd hwnnw gyda chi.

"Y peth gorau am weithio i Opera Cenedlaethol Cymru yw cael gweithio bob dydd gyda nifer fawr o bobl â'r amrywiaeth ryfeddaf o ddawn, sydd, bob un ohonynt, yn hollol ymrwymedig i chwarae eu rhan yn y gwaith o greu theatr fawr" Jasey Hall, Bass WNO Chorus