Cyfeillion WNO | Welsh National Opera

Cyfeillion WNO

Aelodaeth Flynyddol: £45 (unigolyn) neu £55 (ar y cyd)
Consesiynau: £40 (unigolyn) neu £50 (ar y cyd)

Crëwyd WNO gan bobl, ar gyfer pobl. Mae’r un peth yn wir am Gyfeillion WNO. Sefydlwyd Cyfeillion WNO bron i hanner can mlynedd yn ôl, gan rai o’n cefnogwyr mwyaf ymroddedig a chraff. Roedd y cefnogwyr hyn yn deall yr heriau a oedd yn gysylltiedig â llwyfannu opera gwych, felly aethant ati i sefydlu elusen newydd i godi arian i gefnogi WNO. Yn ffodus, roedd y fenter hon yn llwyddiant ysgubol!

Mae angen ein Cyfeillion arnom er mwyn cyflawni ein huchelgais. Ymunwch nawr er mwyn bod yn rhan o’r stori.

Y manteision i chi fydd:
Blaenoriaeth wrth archebu
Tri rhifyn o’n cylchgrawn, Cyfeillion, bob blwyddyn
Digwyddiadau cymdeithasol ac addysgol, wedi’u trefnu gan y canghennau
Gwyliau opera gartref a thramor 
Tocynnau ar gyfer ymarferion gwisgoedd (ar gyfer y rhai sydd â thocynnau ar gyfer y prif berfformiad yn unig)

Ymunwch Nawr:
Ar-lein: Mae WNO yng nghanol adnewyddu ei gwefan felly mae ein gallu i dderbyn taliadau ar-lein ar hyn o bryd wedi’i analluogi. Ffoniwch 029 2063 5014 neu e-bostiwch friends@wno.org.uk am gymorth neu lawr lwythwch y ffurflen isod.  
Post: Argraffwch y ffurflen isod, ei llenwi, a’i phostio atom
Ffôn: Lorraine Rees ar 029 2063 5014
E-bost: friends@wno.org.uk

Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch Loteri Cyfeillion WNO a’r enillwyr diweddaraf.

Mae yna chwech cynghangen Cyfeillion dros Cymru a Lloegr. Cliciwch ar y lincs isod i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal. 

Bryste a Gorllewin Lloegr
Caerdydd a De Ddwyrain Cymru
Gogledd Cymru
Rhydychen
Southampton
Abertawe a Gorllewin Cymru