Cyfrannwch Heddiw | Welsh National Opera

Cyfrannwch Heddiw

Gweithredoedd nid Geiriau! 

Eleni, bydd WNO yn dod â stori’r Fonesig Rhondda, Margaret Haig Thomas, yn fyw gyda Rhondda Rips It Up! Mae’n adrodd hanes arwres mudiad y Swffragetiaid yng Nghymru na chafodd y clod yr oedd yn ei haeddu, a ymgyrchodd yn ddiflino dros hawliau merched, gan frwydro yn erbyn arglwyddi, gwleidyddion a hyd yn oed blychau post yn ei hymdrech i sicrhau bod merched yn cael yr hawl i bleidleisio.

Rydym yn tynnu sylw at frwydr y ferch hon i oroesi ac i sicrhau rhyddid a chydraddoldeb mewn sawl ffordd; o sgyrsiau a digwyddiadau cymunedol i weithdai mewn ysgolion a phrofiadau digidol, rhyngweithiol - hyn oll ochr yn ochr â chynhyrchiad llawn ar gyfer y llwyfan o Rhondda Rips It Up!, a fydd yn mynd ar daith ar hyd a lled Cymru a Lloegr drwy gydol haf a hydref 2018.

Gweithredoedd nid Geiriau! - cyfrannwch at yr achos nawr i ddod â Rhondda Rips It Up! yn fyw yn eich cymuned chi. Yn garedig iawn, mae’r Colwinston Charitable Trust wedi cytuno i roi cyfraniad cyfwerth â’r cyfraniadau a wneir heddiw. 

Cyfrannwch nawr 

Am ragor o wybodaeth am gynhyrchiad Rhondda Rips It Up! a’r gweithgareddau yn eich ardal chi, cliciwch yma.


CYFRANNWCH NAWR

Drwy gydol y flwyddyn, bydd WNO yn llwyfannu perfformiadau mewn naw dinas yn y DU. Yn ogystal â’r perfformiadau hyn, bydd ein Corws a’n Cerddorfa, sydd ag enw da ledled y byd, yn teithio i drefi a gwyliau. Ochr yn ochr â’n perfformiadau opera, byddwn yn cynnal rhaglenni hyfforddiant ar gyfer cantorion ifanc rhwng 10 a 25 mlwydd oed. 

Rydym yn gwneud mwy na’r hyn a welwch ar y llwyfan. Bob wythnos, byddwn yn gweithio gydag ysgolion yng Nghymru. Bydd plant yn cael profiad o opera fel rhan o fywyd ysgol a byddwn yn eu helpu i archwilio’r themâu mawr y bydd operâu yn rhoi sylw iddynt. Byddwn hefyd yn cynnal gweithdai, ac mae gennym Gorws Cymunedol, i annog pobl o bob cefndir i gymryd rhan a mwynhau canu. 

Mae’n cymryd tîm ymroddgar o 230 o unigolion proffesiynol a dawnus a llawer iawn mwy o gefnogwyr selog, rhagorol i wneud hyn. 

Ar ben hyn oll; elusen yw Opera Cenedlaethol Cymru.

Ymunwch â ni i rannu opera gwych â chynifer o bobl â phosib.  

Cyfrannwch ar-lein heddiw 

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi helpu, cysylltwch â:

merlin.gable@wno.org.uk | 029 2063 5083