Cylch y Gerddorfa WNO | Welsh National Opera

Cylch y Gerddorfa WNO

Yn dechrau o £120 y flwyddyn

Gyda repertoire sy’n amrywio'n helaeth, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth sy'n gofyn llawer ac sy'n uchelgeisiol, Tomáš Hanus, ac agwedd ddiflino tuag at waith, mae Cerddorfa WNO yn prysur ddatblygu enw da fel un o’r ensembles cerddorfaol gorau yn y DU. 

Mae Cylch Cerddorfa WNO’n cyfrannu’n uniongyrchol tuag at y llwyddiant hwn drwy gefnogi’r Gerddorfa yn y Gyfres o Gyngherddau Rhyngwladol mawreddog yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd, yn ogystal â nifer o gyngherddau eraill yng Nghymru a Lloegr.

Nid opera yw’r unig fath o gerddoriaeth wych. Dyma ble mae’n dechrau. Rhowch gynnig arnom a gweld WNO mewn goleuni newydd.

Ymunwch Nawr:
Ar-lein: Ymunwch nawr
Ffôn: Caron Thomas ar 029 2063 5000
E-bost: caron.thomas@wno.org.uk