Cymuned | Welsh National Opera

Cymuned

Adrodd straeon drwy gyfrwng cerddoriaeth a wna opera. Mae ein prosiectau cymunedol yn adrodd straeon ac yn defnyddio cerddoriaeth er mwyn dod â chymunedau ynghyd. Mae'r prosiectau hefyd yn rhoi cyfle i bobl fynegi eu hunain drwy gân.

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith cymunedol cysylltwch â Ruth Evans