Cymynroddion

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wastad wedi bod yn gwmni o bobl. Pobl sy’n gyfrifol am y ffaith ein bod ni yma heddiw - diolch i'r grŵp bychan a phenderfynol o ddynion a menywod arbennig sydd wedi rhoi o'u pocedi eu hunain, sydd wedi rhoi o'u hamser ac sydd wedi aberthu cyfleoedd gwaith prin ac wedi brwydro yn erbyn popeth i greu cwmni opera cenedlaethol ar gyfer Cymru. Dyma oedd eu cymynrodd i ni. 

Efallai ein bod ni’n gwmni mwy heddiw, ac efallai yr awn ni ymhellach nag unrhyw gwmni arall. Ond mae’r ysbryd a oedd yn bodoli pan gawsom ein sefydlu yn dal i fod yn berthnasol heddiw.  Gobeithio y bydd yn dal i fod yn wir yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gallwch adael cymynrodd i Opera Cenedlaethol Cymru, neu i drafod eich dewisiadau yn gwbl gyfrinachol, cysylltwch â Caron:
Ffôn: 029 2063 5048
E-bost: caron.thomas@wno.org.uk

'It is easy to make, amend or update your Will. It is tax effective – charitable donations in your Will are exempt from inheritance tax. It costs you nothing now but will mean a lot to us in the future. It is a gift that lasts - every gift makes a real difference.' Caron Thomas, Senior Development Manager