Cysylltwch â Ni | Welsh National Opera

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu Saesneg, os gwelwch yn dda.

Os oes gennych sylwadau neu gwestiynau ynghylch unrhyw agwedd ar Opera Cenedlaethol Cymru, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Os ydych yn dymuno cael ateb, fe wnawn ni ymateb yn uniongyrchol.

Os hoffech hi dderbyn ein cylchlythyr, cofrestrwch yma.

Os hoffech chi glyweld am yr Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

Of hoffech chi ymgeisio am brofiad gwaith gydag Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

 

 

Cyfeiriad

Opera Cenedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Switsfwrdd

Dyddiau'r wythnos 9.30am – 5.30pm
029 2063 5000