Carmen | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Medi 19, 2014 - dydd Iau, Tachwedd 27, 2014

Nid yw hi’n ddrwg yn y bôn. Serch hynny, mae hi’n gyfuniad angheuol o ysfa a dinistr. Mae Carmen yn ddihareb am angerdd a meddwdod, a heb amheuaeth yn un o’r operâu mwyaf hudolus, poblogaidd ac adnabyddus yn y byd. Mae’r cynhyrchiad bras a dwfn yn eich tywys i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn y Sbaen fyrlymog oedd ohoni. Mae’r cyfan yn berffaith ar gyfer yr Habanera trwm a chân gyffrous y Toreador.

Fel darn egnïol o natur sy’n anwybyddu pob norm cymdeithasol, mae Carmen – yn rhy brydferth, yn rhy danllyd ac yn rhy gyflym – yn sicr o ddenu trafferthion. Roedd Don José yn sicr o gael ei swyno ganddi. Dyma ŵr sy’n benwan yn ei deimladau tuag at Carmen, yn brwydro yn erbyn hiraeth a’i gydwybod a’i ddyletswydd.

Gall ennyd o wallgofrwydd newid popeth.

  • Hyd – tua thair awr, gydag un egwyl
  • Cenir yn Ffrangeg gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg
  • Cyd-gynhyrchiad â Scottish Opera

 

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Erik Nielsen (tan 11 Hydref, a 7, 8 Tachwedd) James Southall (15 - 23 Hydref, ac o 12 Tachwedd)
Cyfarwyddwyr Patrice Caurier a Moshe Leiser
Cynllunydd Set
 Christian Fenouillat
Cynllunydd Goleuo
Christophe Forey
Cynllunydd Gwisgoedd
Agostina Cavalca

Cast
Carmen Alessandra Volpe (19-27 Medi, 10, 11, 22 & 23 Hydref, 7-20 Tachwedd) / Kirstin Chávez (28 Medi, 2, 15 a 16 Hydref, 26-27 Tachwedd) 
Don Jose Peter Wedd (19-27 Medi, 10, 11, 22 a 23 Hydref, 7-20 Tachwedd) / Gwyn Hughes Jones (28 Medi, 2, 15 & 16 Hydref, 26-27 Tachwedd)
Escamillo Kostas Smoriginas (ac eithrio 19 a 20 Tachwedd) Simon Thorpe (19 a 20 Tachwedd)
Zuniga Aidan Smith
Micaela Jessica Muirhead
Mercedes Emma Carrington
Frasquita Amy Freston (19, 21, 27 Medi, 10, 11 Hydref, 7, 8, 13, 19 a 20 Tachwedd) / Samantha Hay (28 Medi, 2, 15, 16, 22 a 23 Hydref, 12, 26 a 27 Tachwedd)

FideoBack to top

SainBack to top

BrochureBack to top

StoriBack to top

Act Un

Mae hi’n ddiwrnod gwaith prysur yn Seville, mae merch ifanc o’r enw Micaëla yn edrych am y Corporal Don José, ond nid oes golwg ohono yn unman.  Daw'r milwyr a gwŷr y dref at ei gilydd i edmygu’r merched wrth iddynt ddod allan o’r ffatri sigaréts, mae un o’r merched yn arbennig yn tynnu eu sylw:  Carmen y sipsi.  Dyweda Carmen wrth ei hedmygwyr swynedig fod cariad yn rhywbeth gwbl rydd sydd ddim yn gaeth i reolau.  Cyn i Carmen ddychwelyd i’w gwaith mae hi’n taflu blodyn at José, mae e’n cuddio’r blodyn yn frysiog wrth i Micaëla gyrraedd ato gyda llythyr oddi wrth ei fam.  Mae Micaëla yn gadael wrth iddo ddechrau darllen y llythyr, ond mae sŵn cwffio rhwng Carmen a merch arall yn y ffatri yn tarfu arno.  Gorchmynna'r Is-gapten Zuniga i Don José ddal Carmen er mwyn ei rhoi hi yn y carchar.  Ond, pan mae Carmen yn cael José ar ei ben ei hun, mae hi’n ei hudo i’w chyfarfod hi hwyrach ymlaen yn nhafarn Lillas Pastia.  Ar ôl ei swyno, mae Carmen yn achub ar y cyfle i ddianc a chaiff José ei arestio am esgeuluso ei ddyletswydd.        

Act Dau

Mis yn ddiweddarach, mae Carmen yn difyrru’r gwesteion yn nhafarn Pastia gyda’i chyfeillion Frasquita a Mercédès, pan glywa fod Don José newydd gael ei ryddhau o’r carchar.  Ond, y funud honno, cyrhaedda Escamillo, yr ymladdwr teirw anturus a chyfareddol, yn brolio pleserau ei broffesiwn.  Ceisia Escamillio hudo Carmen, ond mae hi’n ei wrthod.  Ar ôl i’r rhan fwyaf o bobl adael y dafarn, mae dau smyglwr yn ymuno â Carmen a’i chyfeillion ac yn ceisio denu’r merched i gymryd rhan yn eu cynllun anghyfreithlon diweddaraf.  Mae Carmen yn penderfynu aros yn y dafarn i ddisgwyl am Don José, ar ôl iddo gyrraedd mae hi’n ei swyno gyda dawns breifat, ond cyn hynny mae hi’n ei wneud yn genfigennus drwy ddisgrifio ei dawnsiau i Zuniga.  Mae biwgl yn galw ar José i ddychwelyd i’w ddyletswyddau milwrol, ond pan mae Carmen yn ei wawdio, mae’n estyn y blodyn a daflodd hi ato fis yn ôl, gan ddweud fod arogl y blodyn wedi rhoi gobaith iddo yn ystod ei garchariad.  Rhuthra Zuniga i mewn i’r ystafell ac mae José yn ymosod arno mewn ffit o genfigen.  Pan mae’r smyglwyr yn dychwelyd, nid oes gan José unrhyw ddewis ond ymuno â nhw, a gyda Carmen maen nhw i gyd yn ffoi am y mynyddoedd.  

Act Tri

Yn eu cuddfan yn ddwfn ym mynyddoedd y ffindir, mae cariad Carmen a José wedi troi yn ffraeo, ac mae gêm dweud ffortiwn yn darogan marwolaeth iddynt ill dau.  Yn y cyfamser, mae Micaëla y ferch o’r pentref yn cuddio yn y cysgodion, yn ofnus o Carmen y ferch sydd wedi troi José yn droseddwr.  Mae Escamillo yr ymladdwr teirw a José yn cwffio, ac wrth i Escamillo adael mae e’n gwahodd y grŵp, Carmen yn enwedig, i wylio ei ymladdfa deirw nesaf.  Ymddengys Micaëla o’r cysgodion ac erfyn ar José i ddychwelyd adref i weld ei fam sydd ar ei gwely angau.  Wrth iddo adael, mae José yn rhybuddio Carmen y bydd y ddau ohonynt yn cwrdd eto.

Act Pedwar

Wrth i’r dorf gymeradwyo’r ymladdwyr teirw ar eu ffordd i’r arena, mae Carmen yn cyrraedd yn falch ar fraich Escamillo.  Mae José yn erfyn arni yn angerddol i ddod yn ôl ato ef, ond ateba hi’n bwyllog trwy ddweud nad yw hi’n ei garu bellach, a’i bod hi’n enaid rhydd.  Wrth i’r dorf gymeradwyo Escamillo, mae José yn trywanu Carmen mewn ffit o wylltineb, a chaiff ei adael ar ei ben ei hun i wylo uwchben corff y ferch roedd e’n ei charu.

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddimBack to top

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Nos Wener 19, nos Sadwrn 27 Medi a nos Iau 2 Hydref 6.15pm; dydd Sul 21 a ddydd Sul 28 Medi 3pm

Theatr y Grand, Abertawe
Dydd Sadwrn 11 Hydref 6pm

New Theatre Rhydychan
Nos Wener 17 Hydref 6.15pm

Venue Cymru, Llandudno
Dydd Iau 23 Hydref 3pm a 5.45pm

Empire Theatre, Lerpwl
Dydd Sadwrn 8 Tachwedd 5.45pm

Hippodrome, Bryste
Dydd Iau 13 Tachwedd 5.45pm

Hippodrome, Birmingham
Nos Fercher 19 a nos Iau 20 Tachwedd 6.30pm

Mayflower Theatre, Southampton
Dydd Iau 27 Tachwedd 5.45pm

CysylltiedigBack to top