The Cunning Little Vixen | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Sul, Chwefror 24, 2013 - dydd Iau, Ebrill 4, 2013

Profwch un o operâu mwyaf hyfryd Janáček ynghylch stori gynhesol am lwynog direidus. Mae’r sgôr yn cynnwys rhai o ddarnau cerddorol mwyaf hudolus Janácek.

Mae dilyniannau breuddwydiol, ymdeithgan briodasol y llwynogod, a finale godidog ‘When evening arrives’ yn paentio darlun gogoneddus o’r cefn gwlad yr oedd Janácek mor hoff ohono.

Mae cynhyrchiad David Pountney yn adlais o’r dathliad hwn o natur ddisglair. Mae pelydrau’r haul yn tywynnu drwy’r goedwig ar set debyg i gartwn o flodau a madarch enfawr, lle daw amrywiaeth o anifeiliaid y goedwig ynghyd. Mae’n bleser pur i wylio.

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd ac eithrio 14 a 21 Maw Lothar Koenigs

Arweinydd 14 a 21 Maw Simon Phillippo

Cyfarwyddwr David Pountney

Cynllunydd Maria Bjørnson

Cynllunydd Goleuo Nick Chelton

Mae’r cast yn cynnwys

Vixen Sophie Bevan

Fox Sarah Castle

Schoolmaster Alan Oke

Poacher David Stout

Parson Richard Angas

StoriBack to top

Act I Y Goedwig.  Sut y daliwyd Bystrouska. Yr Haf. 

Mae’r Mochyn Daear yn pendwmpian yng ngwres y prynhawn, gyda phryfed yn tarfu arno.  Mae’r Gwas y Neidr yn dawnsio.  Mae’r Coedwigwr yn oedi am gyntun ar ei ffordd adref.  Tra mae’n cysgu, mae’r Criciedyn a’r Lindysyn yn cyflwyno cyngerdd.  Mae Llwynoges ifanc yn archwilio’r goedwig am y tro cyntaf.  Mae’r Coedwigwr yn deffro ac yn dal y cenau dibrofiad.

Yr iard ym mwthyn y Coedwigwr. Bystrouska yn tyfu i fyny/dod i oed. Tymor yr Hydref.

Mae’r Llwynoges yn goddef ymdrechion rhywiol sarrug y Ci ac yn amddiffyn ei hunan yn chwyrn yn wyneb heriau plant y Coedwigwr.  Mae hi’n cael ei chlymu am ei thrafferth.

Mae’r Llwynoges yn breuddwydio am ei deffroad synhwyraidd a’i rhyddid.  Drwy gael ei chythruddo wrth weld caethwasiaeth economaidd a rhywiol yr Ieir, mae hi’n troi’n ffeminist.  Ond mae ceidwadaeth yr Ieir yn ormod iddi, ac mae hi’n eu lladd nhw i gyd yn systematig.  Mae hi’n wynebu’r Coedwigwr ac yn dianc.

Act II Y Goedwig. Bystrouska yn cael cartref

Dychwela’r llwynoges ffoadur i’r goedwig, ac yn gwbl ddidosturi, gyrra’r mochyn daear ar ei union. Ymlacia’n ddiolchgar yn ei gartref cysurus.

Y Dafarn. Y Gaeaf.

Mae’r Coedwigwr, yn ei ddiod, yn pryfocio’r Prifathro am ei deimladau diobaith tuag at Terynka, merch sipsi.  Mae’r Person yn llawn euogrwydd ac edifeirwch personol am ei deimladau rhywiol.  Ond mae’r Coedwigwr hefyd yn ymateb pan gaiff ei wawdio am y Llwynoges, ac yn y pen draw mae’n brysio allan i chwilio amdani.

Y Goedwig. Y Gaeaf.

Mae’r Llwynoges yn herio’r Prifathro a’r Person wrth iddyn nhw ymlwybro adref o’r dafarn.  Mae’r Prifathro yn meddwl mai Terynka yw hi, ac mae’n penderfynu mynegi ei nwyd am yr unig dro yn ei fywyd.  Mae’r Person yn dwyn i gof ei gyfarfyddiad â merch ifanc ddeniadol pan oedd yn fyfyriwr.  Mae’r Coedwigwr yn hela’r Llwynoges yn wyllt drwy’r goedwig.

Y Goedwig. Y Gwanwyn.

Mae’r Llwynoges yn darganfod cymar, ac yn fuan, gorfodir hi i briodi.

Act III Y Goedwig. Lladdwyd Bystrouska. Yr Hydref. 

Mae Harasta, potsiwr, yn mynd i weld Terynka, y mae’n bwriadu ei phriodi.  Mae’n canfod ysgyfarnog marw – un o ysglyfaethau’r Llwynoges.  Mae’r Llwynoges yn ei rybuddio i beidio â photsio ac yn gosod magl i’r Llwynoges.  Mae’r Llwynoges a’r Llwynog yn chwarae gyda’u cenawon.  Maen nhw’n canfod y fagl ac yn gwneud hwyl ar ben anallu’r Coedwigwr.  Mae Harasta yn dychwelyd i fachu’r ysgyfarnog.  Yn y lle cyntaf, mae’r Llwynoges yn rhy gyfrwys iddo, ond mae’r modd y mae’n dyrchafu herfeiddio dyn yn ei feddiannu, ac mae’n cael ei saethu.

Y Dafarn.

Mae’r Prifathro yn difaru ei hoedl ei fod wedi colli ei gyfle - mae Terynka yn priodi heddiw. Fodd bynnag, mae’r coedwigwr yn cydnabod ei fod yn mynd yn hŷn ac y mae’n fodlon ei fyd yn pendwmpian yn dawel yn y goedwig.

Y Goedwig. Yr Haf.

Wedi ei ysbrydoli gan harddwch natur, mae dychymyg y Coedwigwr yn cael ei ddeffro gan foment o ganfyddiad ysbrydol disglair.  Mae’n cysgu ac yn breuddwydio am y Llwynoges.  Mae Broga’n ei atgoffa am gylch anorfod natur.

FideoBack to top

CysylltiedigBack to top