Die Fledermaus | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Hydref 14, 2017 - dydd Sadwrn, Rhagfyr 2, 2017

Adfywiad

Mae Rosalinde yn edrych ymlaen at ychydig o ddyddiau diofal gyda’i chariad, tra mae ei gŵr yn wynebu cyfnod mewn carchar. Gofynna ei morwyn i gael ei hesgusodi er mwyn gofalu am fodryb oedd yn sâl. Mewn gwirionedd mae’r pedwar cymeriad yn cynllunio treulio’r noson mewn dawns fasgiau odidog a chynhaliwyd gan y tywysog. Wrth i’r cymeriadau ddod ynghyd mewn gwisgoedd amrywiol, gosodwn yr olygfa am stori ddoniol o gamgymryd hunaniaeth yn llawn ysblander, ffrogiau crand a masgiau. 

Yn canolbwyntio ar y ddawns ysblennydd, mae digwyddiadau Die Fledermaus wedi’i gosod i sgôr gyfoethog a rhamantus gan Johann Strauss II. Mae’n cynnwys rhai o’r melodïau mwyaf anorchfygol ag ysgrifennwyd erioed ar gyfer y llwyfan. Arweinir y cast gan Judith Howarth a Paul Charles Clarke yn ffres o’u rolau blaenllaw ym Madam Butterfly ar gyfer WNO ym mis Mehefin 2017.

  • Bydd perfformiadau yn dechrau am 7.15pm, heblaw yn Southampton Mayflower Theatre 21 Hydref, Empire Theatre Lerpwl 11 Tachwedd, The Bristol Hippodrome 18 Tachwedd a New Theatre Rhydychen am 4pm, ac yn Venue Cymru 28 Hydref a Hippdrome Birmingham 4 Tachwedd am 3.30pm
  • Bydd y perfformiadau yn para tua dwy awr 55 munud gan gynnwys dwy egwyl
  • Cenir yn Saesneg gyda uwchdeitlau yn Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd a Llandudno)

#WNOFledermaus

Cefnogir gan Gymdeithas Idloes Owen WNO

Am fanylion am ddyddiadau, amserau a phrisoedd cliciwch ar eich theatr ddewisol ar y dde.

 

Dinasoedd