Greek | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Mawrth, Hydref 1, 2013

Am un noson yn unig, mae'n bleser gennym gyflwyno cynhyrchiad Music Theatre Wales a sicrhaodd iddi Wobr Theatr 2011 TMA Theatre am Gyflawniad Aruthrol mewn Opera. Caiff Greek gan Music Theatre Wales ei hystyried yn eang fel cynhyrchiad diffiniol o un o operâu allweddol Prydain yn y 30 mlynedd diwethaf. Addasiad operatig dwys o ddiweddariad Steven Berkoff o fyth Oedipus yw Greek

 

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Michael Rafferty
Cyfarwyddwr Michael McCarthy
Cynllunydd Simon Banham
Cynllunydd Goleuo Ace McCarron

Mae'r cast yn cynnwys
Eddy Marcus Farnsworth
Mam Eddy/Gweinyddes/Sphinx Sally Silver
Chwaer Eddy/Gweinyddes sy’n dod yn Wraig Eddy/Sphinx Louise Winter
Tad Eddy/ Rheolwr Caffi/Pennaeth yr Heddlu Gwion Thomas

StoriBack to top

Mae Eddy yn disgrifio ei ddyhead a’i ffantasïau am ffordd o fyw ddifyrrach. 

Mae Dad yn dweud am broffwydoliaeth y sipsi y bydd tad Eddy yn marw marwolaeth dreisgar ac y bydd Eddy yn ‘mynd i fyw gyda’i fam’. Mae Eddy yn gadael cartref.

Mae’r wlad yn suddo i anarchiaeth ac mae pla’n lledu.

Mae’r heddlu’n wynebu terfysgoedd. Mae Eddy yn pryfocio pennaeth yr heddlu ac yn cael ei daro i’r llawr. Mae’n cael lloches mewn caffi. 

Yn flin iawn oherwydd y diffyg gwasanaeth, mae Eddy yn cicio rheolwr y caffi i farwolaeth, ac yna’n addo gofalu am y ferch sy’n gweini yn ei galar.

Mae hi’n dweud wrth Eddy am y mab bach y mae hi wedi’i golli mewn damwain ar gwch pan oedd yn fabi: dim ond ei dedi bêr ddaeth i’r golwg. Mae Eddy wedi breuddwydio am degan o’r fath. Maent yn penderfynu bod ffawd wedi dod â hwy at ei gilydd i garu’i gilydd ac maent yn mynd i’r gwely.

Mae Mam a Dad yn trafod y broffwydoliaeth: a ddylen nhw fod wedi dweud eu cyfrinach wrth Eddy?

Mae deng mlynedd wedi mynd heibio ac mae Eddy a’i wraig wedi ffynnu.

Ar ymweliad â’r caffi, mae Mam a Dad yn dweud am y pla sy’n parhau ac am y Sffincs sy’n lladd pawb nad ydynt yn gallu ateb ei phos. Mae Eddy yn penderfynu datrys y sefyllfa.

Mae’n datrys y pos ac yn lladd y Sffincs.

Mae Eddy yn dychwelyd yn fuddugoliaethus. Wrth iddo ef a’i wraig rannu jôc am felltith y sipsi, mae Dad a Mam yn datgelu eu cyfrinach fawr, sef nad yw ef wir yn fab iddynt hwy – eu bod wedi ei achub o’r môr yn blentyn a’i gadw.

Mae Eddy yn sylweddoli ei fod wedi priodi ei fam. Ef, ac nid y Sffincs, sydd wedi achosi’r pla.

Oes raid i Eddy a’i wraig gyflawni’r myth sy’n mynnu ei fod ef yn ei wneud ei hun yn ddall a hithau’n cyflawni hunanladdiad?