I puritani | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Medi 11, 2015 - dydd Mawrth, Tachwedd 17, 2015

Cynhyrchiad newydd

Hydref 2015

I puritani - bel canto ar ei orau – yn astudio ac yn portreadu cymeriadau, sefyllfaoedd ac emosiynau gan ddefnyddio llais canu’ Francesco Izzo (Athro Cerddoriaeth Cyswllt ym Mhrifysgol Southampton).

Drama Bellini am Ryfel Cartref Lloegr yw’r fwyaf adloniadol o’r holl operâu bel canto. Mae digonedd o dân gwyllt lleisiol yn yr opera hon ond nid yw hynny’n digwydd ar draul cymeriad, stori na dyfnder emosiynol. Mae I puritani yn cynnwys sawl moment operatig wych, un ar ôl y llall. Un foment o’r fath yw’r olygfa ble mae ein harwres, Elvira, ar ôl colli ei meddwl, yn dyheu am weld ei chariad, Arturo. Mae nodau trawiadol uchel Elvira yn cyfleu ei gofid emosiynol. Mae’r ddeuawd ble mae’r cariadon yn dod at ei gilydd eto ac yn credu eu bod yn rhannu eu coflaid olaf yn foment gofiadwy hefyd.

Dywedir yn aml bod y perfformiadau o I puritani yn brin oherwydd ei bod yn anodd dod o hyd i gast sy’n gallu mynd i’r afael â sgôr heriol Bellini. Rydym yn hynod falch o fod â chast o’r fath. Mae’r tîm yn cynnwys un o denoriaid gorau’r oes sydd ohoni, Barry Banks, wedi perfformiadau hynod lwyddiannus ganddo yn William Tell a Moses in Egypt. Mae cynhyrchiad newydd Annilese Miskimmon yn cyfuno gwisgoedd ac awyrgylch hanesyddol Rhyfel Cartref Lloegr. Os nad ydych chi wedi ymuno â ni ar gyfer y gyfres bel canto hyd yma, dyma’r amser i chi wneud hynny. Mae’n rhaid i bawb sy’n hoff o operâu Eidalaidd weld I puritani.

• Mae'r perfformiadau’n dechrau am 7pm, ac eithrio yng Nghaerdydd ddydd Sul 4 Hydref am 4pm

• Mae’r perfformiad yn para ryw tair awr gan gynnwys dwy egwyl 

• Mae'r canu mewn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd a Llandudno)

Cynhyrchiad ar y cyd gydag Opera Den Jyske/Opera Cenedlaethol Denmarc    

Cefnogir gan John Ward, Syndicet Bel Canto WNO, Peter a Veronica Lofthouse ac Ymddiriedolaeth Kobler

 

 

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Carlo Rizzi
Cyfarwyddwr Annilese Miskimmon
Cynllunydd Leslie Travers
Cynllunydd Goleuo Mark Jonathan

Cast
Elvira Rosa Feola (tan 20 Hyd),
Linda Richardson (o 27 Hyd)
Arglwydd Arturo Talbo Barry Banks (Edmond Choo 20 Hyd, Alessandro Luciano 27 Hyd a 3, 17 Tach)
Syr Riccardo Forth David Kempster
Syr Giorgio Wojtek Gierlach

FideoBack to top

SainBack to top

Crynodeb o’r plot Back to top

Mae llanw Rhyfel Cartref yn troi. Mae Elvira, merch yr arweinydd Piwritanaidd Gualtiero Walton, yn colli ei reswm pan fydd hi'n camgymryd bod ei chariad, Arturo, sy’n frenhinwr, wedi troi ei gefn arni am ferch arall. Pan fydd y cariadon yn aduno o'r diwedd, mae cyflwr meddwl Elvira yn dal i fod yn fregus, hyd yn oed pan mae buddugoliaeth Brotestannaidd yn cael ei gyhoeddi.