La Voix Humaine | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Mehefin 3, 2016 - dydd Sadwrn, Mehefin 11, 2016

Gyda’i pherthynas ar chwâl mewn sgwrs dros y ffôn, cawn hanes cythryblus dynes sydd wedi cyrraedd pen ei thennyn. Mae hi’n unig, yn hollol anymwybodol fod y gynulleidfa yno, yn dyst i’r chwalfa.

Llwyfannir y cynhyrchiad mewn fflat moethus ym Mhenarth, gyda Chyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru, David Poutney yn rhoi gwedd newydd ar y clasur opera o’r ganrif ddiwethaf gan greu profiad theatrig unigryw ac angerddol yn arbennig ar gyfer Gŵyl y Llais. Bydd yr opera yma’n croesi ffiniau mewn naws agos atoch chi.

Cenir y cynhyrchiad ecsgliwsif yma’n fyw gyda recordiad piano mewn profiad hollol newydd fydd yn siŵr o gydio yng nghalonnau’r gynulleidfa.

  • Cenir yn Saesneg

Bydd union leoliad ei fflat yn cael ei ddatgelu drwy e-bost 3 diwrnod cyn y perfformiad cyntaf.

Mae'r cynhyrchiad yma yn rhan o Ŵyl y Llais

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Cyfarwyddwr David Pountney
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Mathilde Lopez

Soprano Claire Booth/ Claire Wild