Lulu | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Chwefror 8, 2013 - dydd Mawrth, Ebrill 2, 2013

Cynhyrchiad newydd

Camwch i mewn i jyngl cymdeithasol swrrealaidd a dirywiedig y 1920au, lle mae siwtiau drud a menig gyda’r nos yn cuddio’r anifeiliaid mewnol…

Mae Lulu yn gweu gwe o ddinistr wrth iddi nadreddu o ddyn i ddyn, gan fyw ei bywyd ei hun a neb arall. Ond mae pris ar bopeth, ac mae’r anifeiliaid bob amser yn dod i’r amlwg gyda’r nos…

Y gwanwyn hwn, profwch ddigwyddiad nodedig yn opera Prydain. Lulu yw cynhyrchiad newydd cyntaf David Pountney yn ei waith fel Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru. Mae Lulu yn opera ar raddfa epig, ac yn ddifyrrus o rymus, tywyll ac abswrd.

Cefnogir gan WNO Partnership, WNO Lulu Circle, a The John S Cohen Foundation.

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Lothar Koenigs
Cyfarwyddwr David Pountney
Dylunydd y Set Johan Engels
Dylunydd y Gwisgoedd Marie-Jeanne Lecca
Dylunydd y Goleuadau Mark Jonathan
Cyfarwyddwr Cysylltiol Caroline Clegg
Gwireddir y goleuadau ar daith gan Paul Woodfield
Arweinydd Cynorthwyol Anthony Negus
Paratoadau Cerddorol Stephen Wood
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Genesis Polly Graham
Hyfforddwr Iaith Jacqueline Pischorn
Rheolwr Llwyfan Katie Heath-Jones
Rheolwr y Cynhyrchiad Robert Pagett

Mae’r cast yn cynnwys
Dofwr Anifeiliaid/Schigolch Richard Angas
Alwa Peter Hoare
Dr Schön/Jac y Llarpiwr Ashley Holland
Lulu Marie Arnet
Negro Mark Le Brocq
Athro Meddygaeth Michael Clifton-Thompson
Tywysog/Gwas/Ardalydd Alan Oke
Meistres y Gwisgoedd/Priodfab/Bachgen Ysgol Patricia Orr
Rheolwr y Theatr/Banciwr Nicholas Folwell
Iarlles Geschwitz Natascha Petrinsky
Acrobat Julian Close
Newyddiadurwr Alastair Moore
Gwas Julian Boyce
Dylunydd Louise Ratcliffe
Mam Jessica Handley Greaves
Merch 15 oed Anitra Blaxhall
Comisiynydd yr Heddlu Simon Crosby Buttle
Clown Jasey Hall
Dyn Llwyfan George Newton-Fitzgerald

StoriBack to top

Prolog

Mae’r Dofwr Anifeiliaid yn cyflwyno ei greaduriaid yn ei sioe anifeiliaid, a phob un ohonynt yn cael eu hadnabod fel cymeriad yn yr opera. Mae Lulu’n cael ei chyflwyno fel neidr.

Act 1 golygfa 1 

Stiwdio’r Peintiwr. Mae’r Peintiwr yn tynnu llun o Lulu, ac mae’r golygydd Dr Schon a’i fab Alwa, sy’n gyfansoddwr, yn gwylio. Mae Schon ac Alwa yn gadael, ac mae’r Peintiwr yn trio ei lwc â Lulu. Mae ei gŵr, sy’n Arbenigwr Meddygol, yn agor y drws ac yn dal y ddau gyda’i gilydd, ac yn marw o strôc yn syth. Mae Lulu yn caniatáu i’r Peintiwr ei meddiannu.

Golygfa 2

Ystafell groeso. Mae’r peintiwr, sydd erbyn hyn wedi priodi Lulu, wedi gwneud ei ffortiwn o’i luniau. Mae dyweddïad Schon yn cael ei gyhoeddi yn y papurau newydd. Daw hen drempyn o’r enw Schigolch, sy’n fath o ffigwr tadol i Lulu, draw i edmygu ei llwyddiant. Dymuna Schon orffen ei garwriaeth â Lulu, a byw bywyd parchus gyda’i ddyweddi newydd. Daw’r Peintiwr i wybod am anffyddlondeb Lulu, ac mae’n torri ei wddf. Ffonia Schon yr heddlu.

Golygfa 3

Ystafell wisgo’r theatr. Mae Lulu yn dawnsio i fale diweddaraf Alwa. Maent yn yfed siampên ac yn sgwrsio am Schon, a thywysog sy’n dymuno priodi Lulu a mynd â hi i Affrica. Ystyria Alwa ysgrifennu opera amdani. Daw’r tywysog i mewn, a Lulu i’w ganlyn, sydd wedi gweld Schon a’i ddarpar wraig yn y gynulleidfa, ac mae hi’n cogio llewygu. Dyweda Lulu wrth Schon ei bod yn bwriadu mynd i Affrica gyda’r tywysog. Ni all Schon ddychmygu byw hebddi, ac o ganlyniad, ysgrifenna lythyr at ei ddyweddi yn diddymu eu dyweddïad.

Act 2 golygfa 1

Ystafell fawreddog yn nhŷ Schon. Mae Schon a Lulu bellach wedi priodi. Mae Iarlles Geschwitz, sy’n lesbiaid, wedi dod i wahodd Lulu i ddawns artistiaid benywaidd ond dangosa Schon y drws iddi. A Lulu ac ef allan, ac yn y cyfamser, daw’r Iarlles yn ei hôl ac fe a i guddio. Daw Schigloch, yr Acrobat a’r hogyn ysgol, edmygwyr Lulu, i mewn drwy’r balconi. Mae Alwa yn cyhoeddi ei gariad tuag ati. Mae Schon yn clywed hyn, ac mae’n gweld yr Acrobat ac yn estyn am ei lawddryll. A allan unwaith eto gydag Alwa, ac fe guddia’r Acrobat. Rho Schon y dryll i Lulu, ac fe ddywed wrthi am saethu ei hun, ond yn hytrach na hynny, wedi iddo gloi’r Iarlles mewn ystafell arall, saetha Lulu Schon. Mae Lulu yn ymbil ar Alwa i’w hachub, ac fe gyrhaedda’r heddlu. Mewn ffilm fud, gwelwn Lulu’n cael ei harestio, ei rhoi ar brawf a’i charcharu, ei salwch yn sgil haint y colera, a’i dihangfa o’r ysbyty neilltuo, gan gymryd arni mai hi yw’r Iarlles.

Golygfa 2

Yr un ystafell, yn llwch i gyd ac wedi cael ei gadael. Mae Alwa, yr Iarlles a’r Acrobat yn disgwyl i Schigolch gyrraedd i fynd â’r Iarlles i’r ysbyty, i’r man lle bydd hi’n ffeirio lle gyda Lulu. Mae’r Acrobat yn hebrwng Lulu i Baris, ac maent yn perfformio gyda’i gilydd. Cyniga Alwa lwgrwobrwyo’r Iarlles, sy’n gadael gyda Schigolch. Mynna’r Acrobat bres gan Alwa. Clywa’r hogyn ysgol y newyddion anwir fod Lulu wedi marw. Daw Schigolch gyda Lulu, sydd erbyn hyn mewn gwewyr yn sgil ei salwch, ac mae hyn yn peri i’r Acrobat ei gadael a mynd i nôl yr heddlu. A Schigolch i brynu tocynnau trên i Baris. Datgela Lulu ac Alwa eu cariad at ei gilydd.

Act 3 golygfa 1

Salon mewn casino ym Mharis. Cynhelir parti gamblo, ac mae’r gwesteion yn trafod eu cyfrannau Jungfrau ffyniannus. Mae’r Ardalydd yn bygwth datgelu cyfrinachau Lulu os nad ydyw’n cytuno i gael ei gwerthu i buteindy Cairo. Ceisia’r Acrobat flacmelio Lulu, sy’n cam-drin Iarlles Geschwitz oherwydd ei rhywioldeb lesbaidd. Daw’r Bancwr i ddeall fod cyfrannau’r Jungfrau bellach yn ddi-werth. Cytuna Schigolch i lofruddio’r Acrobat yn ei westy. A’r Marquis i nôl yr heddlu. Anfona Lulu’r Iarlles a’r Acrobat gyda’i gilydd i westy Schigolch. Mae hi’n ffeirio dillad gyda’r Priodfab ac yn gadael am Lundain gydag Alwa.

 

Golygfa 2

Ystafell atig yn Llundain. Disgwylia Alwa a Schigolch am Lulu, sydd bellach yn butain, i ddod yn ôl gyda chleient. Cyrhaedda gydag Athro. Tra maent yn ei hystafell, a Schigolch drwy ei bocedi. Cyrhaedda Iarlles Geschwitz gyda llun o Lulu. Rho Alwa’r llun i fyny, ac mae Lulu yn gadael gyda’r Iarlles. Dyweda Alwa wrth Schigolch fod Lulu wedi rhoi afiechyd iddo, ond y mae hi ei hun yn ddiogel rhagddo. Daw Lulu â’i hail gleient, sy’n Negro. Ceir ffrae ynghylch tâl ac fe lofruddia’r Negro Alwa. A Schigolch i’r dafarn. Daw’r Iarlles yn ei hôl, bron a lladd ei hun. Daw Lulu â’i thrydydd cleient adref, Jac y Llarpiwr. Ant i’w hystafell wely, lle mae’n ei lladd. Ar ei ffordd allan, llofruddia’r Iarlles hefyd.

FideoBack to top

BrochureBack to top

Lawrlwytho

RhaglenniBack to top

Rydym ni wedi lawnsio steil newydd o raglen i adlewyrchu themâu tymhorol y cwmni. Fedrwch brynu rhaglen gyfunol Lulu, The Cunning Little Vixen a Madam Butterfly am £5 ar y noson, neu i archebu eich rhaglen flaenllaw am bris o £6 gan gynnwys p&p galwch 029 2063 5032.

MwyBack to top

Pam na ymuwch ac enwebwch eich ysbryd rhydd eich hunan ar http://wnofreespirits.tumblr.com?

 

CysylltiedigBack to top