Macbeth | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Medi 10, 2016 - dydd Mercher, Tachwedd 23, 2016

Mae gan Macbeth waed ar ei ddwylo. Ond er ei fod nawr yn frenin, mae’r goron yn anesmwyth ar ei ben. 

Disgrifiodd Verdi Macbeth fel ‘un o greadigaethau gorau dynol ryw’. Yn addas, mae ei addasiad cyffrous ac angerddol o’r ddrama enwog hon yn gynhyrfus a ffyrnig. Fel ag erioed, disgwyliwn Gorws a Cherddorfa WNO (mae nifer o gorysau syfrdanol) i ymfwrw i Macbeth a chreu noson hynod drydanol.  

  • Mae perfformiadau yn dechrau am 7.15pm
  • Mae’r perfformiad yn para ryw ddwy awr a 55 munud gan gynnwys un egwyl
  • Mae'r canu yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd a Llandudno) 
  • Mae'r cynhyrchiad yma yn cynnwys goleuadau sy'n fflachio 

#WNOMacbeth

Cynhyrchiad ar y cyd ag Opera Gogledd Iwerddon

Cefnogir gan Bartneriaid Opera Cenedlaethol Cymru

 

 

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Andriy Yurkevych
Cyfarwyddwr Oliver Mears
Dylunydd Set a Gwisgoedd Annemarie Woods
Dylunydd Goleuadau Kevin Treacy
Coreograffydd Anna Morrissey
Coreograffydd Cydymaith Maxine Braham
Cyfarwyddwr Staff Caroline Chaney 
Cyfarwyddwr Ornest Kevin McCurdy
Dylunydd Fideo Duncan Mclean

Cast
Macbeth Luis Cansino
Y Fonesig Macbeth Mary Elizabeth Williams (tan 12 Hyd), Miriam Murphy(o 26 Hyd)
Macduff Bruce Sledge
Banquo Miklós Sebestyén
Y Fonesig Breswyl Miriam Murphy(tan 12 Hyd), Fiona Harrison-Wolfe (o 26 Hyd)
Malcolm Simon Crosby Buttle
Duncan Stuart Hulse
Doctor/Gwas Martin Lloyd
Llofrudd/Drychiolaeth George Newton-Fitzgerald

StoriBack to top

Act Un
Mae Macbeth a Banquo, cadfridogion ym myddin y Brenin Duncan, wedi bod yn fuddugoliaethus mewn brwydr. Wrth iddynt ddychwelyd adref dônt ar draws cynulliad o wrachod sy’n proffwydo y bydd Macbeth yn Bendefig Cawdor ac yna’n Frenin yr Alban. Proffwydant hefyd y bydd Banquo yn dad i frenhinoedd y dyfodol.
Cyrhaedda negeseuwyr gan ddweud wrth Macbeth fod Pendefig Cawdor wedi’i ddienyddio fel bradwr, ac mai ef yn awr sydd yn berchen ar y teitl. Mae proffwydoliaeth gyntaf y gwrachod wedi’i gwireddu.
Mae Macbeth wedi ysgrifennu at ei wraig ynghylch y cyfarfyddiad â’r gwrachod. Mae’n benderfynol o’i yrru i’r orsedd drwy ba ddull bynnag sy’n angenrheidiol. Cyrhaedda negesydd i ddweud wrth y Fonesig Macbeth y bydd Duncan yn aros yn eu cartref y noson honno, a phenderfyna weithredu. Wedi iddo ddychwelyd, perswadir Macbeth iddo orfod lladd y brenin. 
Mae Macbeth yn paratoi i ladd Duncan, ond yna ni all feddwl dychwelyd a gadael y gyllell waedlyd gydag amddiffynwyr Duncan sy’n cysgu. Byddai hyn wedyn yn eu cysylltu hwy â’i lofruddiaeth. Wedi’i syfrdanu gan ei lwfrdra, mae’r Fonesig Macbeth yn mynd â’r gyllell ac yn ei rhoi gyda’r amddiffynwyr. Mae Banquo a Macduff, uchelwr o’r Alban, yn canfod y llofruddiaeth ac yn deffro’r tŷ.

Act Dau
Amheuir Malcolm, mab Duncan, o ladd ei dad. Mae hefyd wedi dianc o’r wlad. Yn y cyfamser mae Macbeth wedi’i gyhoeddi’n Frenin yr Alban. Yn ofni proffwydoliaeth y gwrachod y bydd Banquo yn sefydlu llinach frenhinol, penderfyna Macbeth a’i wraig i Banquo a’i fab gael eu lladd y noson honno ar eu ffordd i wledd.
Ymosoda asasiniaid ar Banquo a’i fab Fleance. Delir Banquo a’i lofruddio, ond dihanga Fleance.
Derbynia Macbeth a’r Fonesig Macbeth eu gwesteion.
Adroddir am lofruddiaeth Banquo i Macbeth.
Ond pan ymuna â’r wledd mae’n dychryn gweld ysbryd Banquo yn eistedd wrth y bwrdd. Mae’r Fonesig Macbeth yn llwyddo i’w dawelu, ond dychwel yr ysbryd a daw’r wledd i ben yn rhy gynnar. Mae’n debyg bod Macbeth yn wallgof ac mae Macduff, sy’n gynyddol amheus, yn penderfynu gadael y wlad.

EGWYL

Act Tri
Ymwêl Macbeth â’r gwarchod. Cyflwynant dri rhith sy’n ei rybuddio i ofni Macduff. Ond sicrhânt ef na ddylai ofni unrhyw ddyn a aned o ferch ac y bydd yn anorchfygol hyd nes bydd Coedwig Birnam yn ymdeithio yn ei erbyn. Mae rhith yn dangos Banquo a’i ddisgynyddion – wyth Brenin yr Alban yn y dyfodol – yn achosi Macbeth i lewygu mewn dychryn. Pan mae’n dod at ei hun, penderfyna Macbeth y dylai Macduff gael ei ladd.

Act Pedwar
Ar y ffin â Lloegr, mae ffoaduriaid o’r Alban yn galaru sefyllfa eu gwlad. Addaw Macduff i ddial am farwolaethau ei wraig a’i blant yn nwylo Macbeth. Ymuna Malcolm â Macduff ynghyd â byddin o Loegr. Gorchmynnant bob milwr i dorri cangen o goeden o Goedwig Birnam a dynesu at luoedd Macbeth.
Edrycha meddyg a boneddiges breswyl mewn dychryn wrth i’r Fonesig Macbeth gerdded yn ei chwsg, gan geisio golchi’r gwaed dychmygol oddi ar ei dwylo ac ymdroi ar y llofruddiaethau y cyflawnodd Macbeth a hithau.
Derbynia Macbeth, sy’n paratoi i herio byddin Macduff a Malcolm, y newyddion am farwolaeth Y Fonesig Macbeth. Gan sylweddoli bod Coedwig Birnam yn ymdeithio yn ei erbyn, glyna at y broffwydoliaeth na wnaiff dyn a aned o ferch ei niweidio. Ond pan ddywed Macduff wrtho ar faes y gad ei fod wedi’i ‘rwygo’n annhymig o groth ei fam’, sylweddola ei bod popeth ar ben, a fe’i lleddir. Cyhoeddir Malcolm fel Brenin, a llawenha ei filwyr yn rhyddid Yr Alban.

FideoBack to top

Gwrandewch Back to top