The Magic Flute | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Mai 22, 2015 - dydd Gwener, Mehefin 12, 2015

O dro i dro mae’n bwysig i ni gael noson yn y theatr sy’n gwneud i ni wenu. Mae cynhyrchiad cynnes a doniol Dominic Cooke o The Magic Flute yn gwneud hynny’n berffaith. Mae cyfuniad cerddoriaeth hudolus Mozart a gwaith llwyfan swrrealaidd Cooke sy’n cynnwys cimwch blin, llew sy’n darllen papur newydd a physgodyn sydd hefyd yn feic yn creu noson o adloniant cyson.

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Simon Phillippo
Cyfarwyddwr Dominic Cooke
Cyfarwyddwr Adfywiad Caroline Chaney
Cynllunydd Set Julian Crouch
Cynllunydd Gwisgoedd Kevin Pollard
Cynllunydd Goleuo Chris Davey

Cast
Tamino Benjamin Hulett
Pamina Elizabeth Watts
Papageno Daniel Grice
Sarastro Scott Wilde
Speaker Ashley Holland
Queen of the Night Kathryn Lewek
First Lady Camilla Roberts
Second Lady Máire Flavin
Third Lady Emma Carrington

FideoBack to top

SainBack to top

BrochureBack to top

StoriBack to top

Act Un

Mae Tamino, tywysog Eifftaidd, yn cael ei ddal yn nhorchau neidr anferth, ar ôl ymdrechu i dorri’n rhydd mae’n syrthio’n anymwybodol.  Ymddangosa tair boneddiges breswyl i Frenhines y Nos a lladd y neidr.  Mae’r boneddigesau yn edmygu harddwch y tywysog anymwybodol cyn rhedeg i adrodd yr hanes wrth Frenhines y Nos.  Mae Tamino yn deffro ac yn cael ei gyfarch gan Papageno, daliwr adar y frenhines, sy’n brolio'n falch mai ef laddodd y neidr ddieflig.  Ymhen ychydig mae’r boneddigesau’n dychwelyd ac yn clywed Papageno yn honni mai ef achubodd Tamino.  Fel cosb am ddweud celwydd maen nhw’n cloi ei geg ar gau.  Maen nhw’n rhoi llun o Pamina, merch y frenhines i Tamino ac yn egluro wrtho fod y dywysoges wedi cael ei charcharu gan Sarastro, sy’n cael ei ddisgrifio ganddynt fel archoffeiriad milain.  Ar ôl gweld llun Pamina mae Tamino yn disgyn mewn cariad â hi yn syth.  Ymddangosa Frenhines y Nos a dyweda wrth y Tywysog y caiff ef briodi ei merch os yw e’n llwyddo i’w hachub, mae Tamino yn derbyn yr her yn syth.  Mae’r boneddigesau yn rhoi ffliwt hud i Tamino ac yn dweud wrtho fod y ffliwt yn gallu newid calonnau dynion.  Maen nhw’n tynnu’r clo o geg Papageno ac yn rhoi tair cloch hud sy’n cynnig amddiffyniad hudol iddo.  Cychwynna’r ddau i edrych am Pamina, gyda thri ysbryd yn eu canlyn.

Mae Monostatos, caethwas yr Archoffeiriad Sarastro yn aflonyddu ar Pamina, cyn i Papageno gyrraedd a’i hel ymaith.  Dywed Papageno wrth Pamina fod Tamino yn ei charu hi a’i fod am ei hachub.  Mae Pamina yn llawenhau a methu aros i gwrdd â’i hachubwr - ac yn datgan ei bod yn gobeithio y daw Papageno o hyd i gariad rhyw ddiwrnod hefyd.  Dyweda’r ysbrydion wrth Tamino fod Pamina yn ddiogel, mae Tamino yn chware ei ffliwt i alw ar Papageno.  Mae Monostatos a’i ddynion yn rhedeg ar ôl Papageno a Pamina wrth iddyn nhw ddianc, ond mae’r daliwr adar yn canu ei glychau hud sy’n gadael Monostatos a’i ddynion yn ddi-rym.  Mae’r Uwch-offeiriad Sarastro, sy’n caru Pamina, yn cosbi Monostatos am geisio denu’r dywysoges.  O’r diwedd mae Pamina a Tamino yn cyfarfod ei gilydd ac yn disgyn mewn cariad.  Mae Sarastro yn arwain y cwpl ifanc i brif deml Isis a Osiris.

Act Dau

Mae Sarastro a’i offeiriad yn penderfynu gosod cyfres o heriau i Tamino er mwyn iddo brofi ei fod yn haeddu priod Pamina, yn ogystal â chael gorsedd Sarastro ac ymuno â’r frawdoliaeth.  Dywedant wrth Papageno y caiff ef ddynes ei hun os yw e’n llwyddo i wneud yr heriau, yr her gyntaf yw  aros yn fud yng nghwmni merched.  Mae hon yn her ofnadwy o anodd i’r daliwr adar siaradus a dechreua siarad â hen ddynes sy’n pasio heibio, ond caiff Tamino ei brofi i’r eithaf pan mae ei annwyl Pamina yn ei gyfarch.  Mae Pamina yn gadael yn llawn anobaith, yn argyhoeddedig nad yw’r Tywysog mud yn ei charu bellach.  Yn fuan wedyn, prin fod Monostatos yn gallu rheoli ei ysfa pan welai Pamina yn cysgu, ond mae e’n ffoi pan welai fod y Frenhines y Nos ddig wedi cyrraedd, ac yn gorchymyn ei merch i lofruddio Sarastro.

Cred Tamino a Papageno fod eu siawns o gariad wedi’i ddifetha a theimla’r ddau yn ddigalon iawn, ond mae’r offeiriad yn addo mai dim ond dau brawf arall sydd rhaid iddyn nhw eu cwblhau.  Mae Papageno yn dyheu am wraig ac yn addo y bydd yn ffyddlon i’r hen wraig a gyfarfu yn gynharach.  Trawsffurfia’r wraig honno yn ferch ifanc brydferth o’r enw Papageno, ond yna diflanna’n syth.  Mae Tamino a Pamina yn cymodi ac yn gwneud y ddwy her olaf sef tân a dŵr gyda’i gilydd, llwyddant i’w cwblhau gydag amddiffyniad y ffliwt hud.  Yn y cyfamser, mae Papageno yn llawn tristwch ac yn credu ei fod wedi colli Papagena am byth.  Mae ef ar fin lladd ei hun, ond yna mae’r tri ysbryd yn dychwelyd i’w atgoffa y bydd ei glychau hud yn dod â gwir hapusrwydd iddo.  Yn ddigon siŵr, ar ôl i’r clychau ganu mae Papegena yn ymddangos ac mae’r ddau yn dechrau cynllunio eu dyfodol.  Mae Brenhines y Nos yn dychwelyd i ymosod ar y deml gyda’i tair boneddiges a Monostatos, ond cânt eu halltudio.  Rhodda Sarastro ei fendith i Pamina a Tamino a daw pawb at ei gilydd i ddathlu gwroldeb, daioni a doethineb.

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddimBack to top

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Dydd Gwener 22 a ddydd Sadwrn 30 Mai; nos Wener 5 Mehefin 6.15pm

Hippodrome, Birmingham
Nos Fercher 10 Mehefin a nos Wener 12 Mehefin 6.15pm