Profiad VR Magic Butterfly | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Ionawr 19, 2018 - dydd Sadwrn, Ionawr 20, 2018

Mae Magic Butterfly yn brofiad rhith-wirionedd (VR) i ymgolli ynddo gan REWIND ac WNO.

Bydd y profiad am ddim yn ail-ddychmygu golygfeydd o Madam Butterfly a The Magic Flute, ac yn eich hudo i mewn drwy ffurf unigryw o ddweud straeon gan ddefnyddio cerddoriaeth glasurol, celf a thechnoleg. Gan ddefnyddio recordiad WNO gwreiddiol, y cyflwyniad hwn fydd eich cydymaith perffaith os yw byd opera yn rhywbeth newydd neu anghyfarwydd i chi.

Byddwch ymysg y cyntaf i gymryd rhan yn y digwyddiad arloesol hwn. Ewch i mewn i’n blwch llongau a addaswyd yn arbennig a gwisgo teclyn arbennig ar eich pen a’ch tywys i mewn i ddau o’n cynyrchiadau mwyaf clasurol wrth i chi weld rhai anifeiliaid fel Tamino o The Magic Flute a mwynhau perfformiad arbennig o ‘One Fine Day’ o aria Madam Butterfly.

Beth yw Rhith-Wirionedd? Mae technoleg Rhith-Wirionedd (VR) yn cyfuno delweddau a sain o safon uchel, a’ch galluogi i brofi ac archwilio bydoedd a delweddau rhith, artiffisial a 3D drwy declyn symudol ar eich pen.

Amser rhedeg: Mae’r ddau brofiad VR yn para tua 8 munud. Mae profiad ‘One Fine Day’ o Madam Butterfly yn para 4 munud a 21 eiliad ac mae ‘How Soft, How Strong Your Magic Sound’ o The Magic Flute yn para 3 munud a 2 eiliad. 

Mynediad am ddim ac nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Mae Magic Butterfly yn gynhyrchiad hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. 

13 oed+ (Os ydych chi rhwng 13-15 mlwydd oed fe fydd angen i chi fod yng nghwmni oedolyn)

Cyngor ar Ddiogelwch:

RHYBUDD: GWYBODAETH BWYSIG AR IECHYD A DIOGELWCH; DARLLENWCH CYN Y DIGWYDDIAD ER MWYN LLEIHAU’R PERYGL O NIWED PERSONOL, ANHWYLDER, DIFROD i EIDDO, A PHERYGLON ERAILL POSIBL 
•Rhaid i chi fod yn 13 oed o leiaf i brofi Magic Butterfly.
•Byddwch yn ymwybodol o’r hyn sydd o’ch cwmpas.
•Ni allwch ddefnyddio Magic Butterfly os oes gennych chi gyflwr heintus ar eich croen.
•Dyluniwyd Madam Butterfly i’w ddefnyddio tra byddwch yn sefyll. Peidiwch â cherdded o gwmpas.
•Cymerwch seibiant os byddwch yn teimlo’n anesmwyth ar unrhyw adeg, a stopiwch ar unwaith os byddwch yn teimlo’n sâl, profi straen ar eich llygaid, yn benysgafn, yn cael trawiad, yn ddryslyd neu os oes gennych chi gyflwr ar eich croen.
•Peidiwch â defnyddio Magic Butterfly os ydych yn feichiog, dan ddylanwad unrhyw ddiod neu gyffuriau, yn dioddef o annwyd, cur pen, teimlo’n sâl, poen stumog.
•Mae rheolydd Magic Butterfly yn rhyddhau meysydd electromagnetig a allai amharu ar reolydd calon neu unrhyw declynnau meddygol eraill. Mynnwch gyngor meddygol cyn defnyddio.
•Rhybudd: Mae teclyn pen Daydream View yn cynnwys letecs rwber naturiol a allai achosi adwaith i bobl sydd yn sensitif i letecs.

Cliciwch yma i ddarllen gwybodaeth iechyd a diogelwch Google ar sut i ddefnyddio eu teclynnau pen Daydream View. 

NODWCH: Ni fydd Magic Butterfly ar agor mewn tywydd garw. Os ydych yn ansicr a ddylech chi ddod draw, ffoniwch ni am gyngor neu wybodaeth ar 029 2063 5030. Bydd rhywun yn medru ateb eich galwad o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 5.30pm.

 

Gwybodaeth y daith:

Amgueddfa V&A, Llundain  

Dydd Gwener 19 Ionawr: 2pm – 4pm and 6.30pm – 8.30pm

Dydd Sadwrn 20 Ionawr, 11am – 1pm and 4pm – 60pm

 

 

Noddwyd gan 

  

Cefnogir Porfiad Madam Butterfly gan 

  

Crewyd gan 

  

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Crewyd gan REWIND VR ac Opera Cenedlaethol Cymru
Cyfarwyddwr: Greg Furber
Cynhyrchydd VR: Pam Peterson
Cynhyrchydd Digidol: David Massey

Gyda: Karah Son fel Cio-Cio San
Cerddoriaeth gan Gerddorfa WNO

Ymddangysir recoriad The Magic Flute trwy garedigrwydd Chandos Records

FideoBack to top