Wagner Dream | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Iau, Mehefin 6, 2013 - dydd Mercher, Mehefin 12, 2013

Ychydig o gyfansoddwyr sy’n achosi dadlau gymaint â Richard Wagner. Mae ei fywyd a’i waith wedi arwain at ymrysonau poeth a miloedd o lyfrau a modfeddi colofnau dros y byd i gyd. Beth bynnag a ddywedir amdano a beth bynnag fo’ch barn ychydig all wadu na fu i unrhyw gyfansoddwr arall newid cerddoriaeth a’r theatr lawn mor ddwfn â Wagner. Yn y flwyddyn sy’n nodi deucanmlwyddiant ei eni, byddwn yn archwilio’r gerddoriaeth a’r dyn yn ein tymor Wagner Dream. A fydd eich barn am Wagner yr un fath byth eto? 

Mae Wagner yn marw yn Fenis. Bydd yn gadael ar ei ôl beth o weithiau celf mwya’r Gorllewin. Ond nid yw wedi gorffen gwaith ei fywyd; mae’n cael ei arteithio gan ei angen i ysgrifennu drama gerdd am y Bwdha.

Mae WNO yn falch o gael cyflwyno perfformiad llwyfan cyntaf y DU o opera eithriadol y diweddar Jonathan Harvey. Mae Wagner Dream yn fywgraffiadol rhannol ac yn ffantasi rannol a fydd yn eich trawsgludo i fyd arall. 

Cefnogir gan anrheg arweiniol gan Ymddiriedolaeth Kobler

Cynhyrchiad gwreiddiol: comisiwn a chydgynhyrchiad: De Nederlandse Opera, Amsterdam, Grand Théâtre de Luxembourg, Holland Festival ac IRCAM -Centre Pompidou, Paris

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Nicholas Collon
Cyfarwyddwr Pierre Audi
Dylunydd Jean Kalman
Cynllunydd Goleuo Jean Kalman
Cynllunydd Gwisgoedd Robby Duiveman

Mae’r cast yn cynnwys
Vairochana Richard Wiegold
Pakiti Claire Booth
Ananda Robin Tritschler
Buddha David Stout
Mother Rebecca de Pont Davies
Old Brahmin Richard Angas

StoriBack to top

Ar fore marw Wagner (yn Fenis), ar ôl ffrae anarferol o ffyrnig gyda’i wraig am fod y gantores Carrie Pringle ar fin ymweld ag ef, mae’n parhau i weithio ar ysgrif mae newydd ddechrau arni. Fel mae’n cyrraedd y pwynt lle mae’n dechrau ystyried goblygiadau ei brosiect ers 28 o flynyddoedd i ysgrifennu opera ar thema Fwdhaidd, mae’n cael trawiad ar y galon.  

Mae Bwdhaeth yn dysgu bod cyflwr y meddwl ar ennyd y farwolaeth yn hanfodol i ymgnawdoliad nesaf rhywun, ‘meddwl pwysicaf holl fywyd rhywun’. Mae hefyd yn dysgu bod rhywun yn profi cyfres o gyfarfyddiadau lle cynigir dewisiadau.  Vairochana, sy’n fwdha, yw ‘tywysydd’ Wagner ac sy’n egluro’r dewisiadau ac yn y pen draw penderfyna Wagner fod yn rhaid gwneud iawn am ei fethiant i gyfansoddi’r Die Sieger aruchel. Mae felly yn ‘creu’ yr opera – ac mae’n digwydd. O bryd i’w gilydd mae Wagner yn ymyrryd ac yn ymateb i’r sioe hon, na all neb ond ef ei gweld. Nid yw Cosima, morwyn y tŷ, na’r meddyg na Carrie Pringle y gantores sydd, yn ddadleuol, yn ymweld y bore hwnnw, neb ohonynt, yn gallu deall yn iawn am beth yn Wagner yn sôn. 

Mae Prakriti yn forwyn mewn tafarn dlawd. Mae Ananda, mynach ifanc, disgybl a chefnder i’r Bwdha, yn dod i mewn ac yn gofyn am gwpanaid o ddŵr. Dywed Prakriti wrtho nad yw hwn yn lle iddo ef. Fodd bynnag, mae Ananda yn ateb nad oes gwahaniaeth ganddo sut le ydyw, dim ond fod arno eisiau peth dŵr. Mae Prakriti yn ei roi iddo ac yn syrthio mewn cariad.  

Mae mam Prakriti yn annog deisyfiadau ei merch ac yn gwahodd Ananda – ‘cefnder y Tywysog Siddharta’ – am bryd o fwyd. Yn ystod ei ymweliad mae Prakriti ac Ananda yn syrthio fwyfwy dan hud cariad ac ar y funud olaf mae’r Bwdha yn ymddangos, heb ei weld gan Ananda, ac yn rhoi gweledigaeth Dantrig o Prakriti, lle mae hi’n ymddangos fel y dduwies hynod hardd a dychrynllyd Vajrayogini. Mae Ananda yn syrthio ar ei hyd o flaen y tafluniad arswydus hwn o’i feddwl ac yn ymadael. Mae Prakriti yn dychwelyd i’w gwedd arferol.  

O dan goeden y tu allan i dref mae Bwdha gyda’i ddisgyblion a’i ddilynwyr. Mae Prakriti yn dod ato ac yn ei holi ar ei ben a all hi fod gydag Ananda, neu y bydd hi’n marw. Mae Bwdha yn llawn cydymdeimlad, ond mae’n dechrau egluro amodau’r Llwybr. Mae’n cael ei gwatwar hefyd gan yr hen frahmin llym ac mae’n ceisio cipio llaw Ananda a mynd ag ef oddi yno. 

Mewn ymateb dywed Bwdha wrth y cwmni sydd wedi ymgynnull beth yw’r achos dros ymddygiad Prakriti. Mewn bywyd blaenorol roedd hi wedi bod yn ferch ffroenuchel i offeiriad yn y llys a oedd wedi cwrdd â gŵr ifanc diymhongar ger bron ffynnon ac roedd yntau wedi syrthio mewn cariad â hi; anghofodd hithau amdano’n gyflym. Tan iddo, hynny yw, ymddangos yn y palas gyda’i dad ac ymbil am ei llaw mewn priodas. Dirmygodd ei gynnig a bu’r gŵr ifanc fyw weddill ei fywyd yn unig heb wraig, yn methu â’i hanghofio, yn methu â chladdu’r atgof amdani. Roedd y gŵr ifanc hwnnw yn ymgnawdoliad cynharach ar Ananda. Mae’r geiriau hynod hyn yn tanio argyfwng lle mae Prakriti yn bygwth cymryd ei bywyd ei hun a llosgi’r ddaear yn lludw ar ben hynny. Mae Ananda yn annog Bwdha i ganiatáu i wraig fod yn aelod o’r Urdd am y tro cyntaf. Er bod y brahmin uniongred yn ffieiddio, cytuna’r Bwdha, os yw Prakriti yn wirioneddol yn dymuno hynny. Mae Prakriti yn penderfynu ymuno â’r Urdd fel chwaer ac fe’i croesewir gan Ananda a Bwdha. Mae’r dyrfa yn dathlu’r foment wyrthiol. 

Mae Wagner yn gwanhau ac yn amau ai ei ddewis ef oedd y gwaith mewn gwirionedd. Ar y diwedd mae’n cymodi â Cosima ac yn gofyn am ei maddeuant. O dan gyfarwyddyd Vairochana, mae Wagner yn huno’n dawel. 

FideoBack to top

SainBack to top

RhaglenBack to top

Rydym wedi lansio rhaglen ar ei newydd wedd i adlewyrchu tymhorau thematig y cwmni. Gallwch brynu’r rhaglen gyfun ar gyfer Lohengrin, Wagner Dream a Madam Butterfly am £5 ar y noson, neu ei phrynu ymlaen llaw am £6 yn cynnwys cludiant drwy ffonio 029 2063 5032.

CysylltiedigBack to top