Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Ionawr 17, 2014

Cyngerdd

Hoffai'r Cyfarwyddwr Cerdd Lothar Koenigs a Cherddorfa WNO rannu ychydig o gerddoriaeth anhygoel gyda chi. Bydd y gerddoriaeth hon yn llai cyfarwydd na'r clasuron poblogaidd. Srch hynny, trwy eu hymroddiad a'u hangerdd, mae'r gerddorfa'n profi fod y gerddoriaeth yr un mor deimladwy a chyffrous. Mae Lothar a'r gerddorfa'n credu yn y gerddoriaeth hon. Drwy dreulio awr neu ddwy yn eu cwmni yn Neuadd Dewi Sant, fe deimlwch chwithau felly hefyd.

Mae ein cyngerdd fis Ionawr eleni yn myfyrio ar y cyfansoddwr mewn cariad. Yn angerddol ac yn deffro atgofion, bydd hanesyn neu ddau yn cael eu datgelu am y cyfansoddwyr mawr hyn a fydd yn cyffwrdd a'r galon. Mae’r cyngerdd hwn yn edrych ar y tair awen wnaeth ysbrydoli a bron â dinistrio’r cyfansoddwyr dan sylw. Gyda’i gilydd, mae’r gwaith yn creu noswaith o gerddoriaeth rymus, nwydus a godidog. 

Lyric Suite
Berg
Yn ddirgel ac eto'n ddeniadol - mae teimladau dyfnaf Alban Berg wedi'u cuddio yn y darn atmosfferig hwn.

Wesendonck Lieder
Wagner trefn. Mottl
Dyma'r emosiwn hyfryd a chignoeth yr oedd Wagner yn gallu ei gerfio mor feistrolgar.

Symphonie Fantastique
Berlioz
Gorfoledd, angerdd, ffyrnigrwydd a thynerwch - dathliad Berlioz o artist mewn cariad.

Cefnogir gan Gylch Cerddorfa WNO

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Lothar Koenigs
Mezzo Soprano Sarah Connolly

FideoBack to top

Free Pre-Performance TalkBack to top

There will be a free 30-minute talk, to give you an expert introduction to the concert. 

Speakers include Nicholas John Trainee Dramaturg, Sophie Rashbrook.

Level 5, St David's Hall - 5.30pm