Carmen playlist | Welsh National Opera
Rhannu

Carmen playlist

Nid yw hi’n ddrwg yn y bôn. Serch hynny, mae hi’n gyfuniad angheuol o ysfa a dinistr. Mae Carmen yn ddihareb am angerdd a meddwdod, a heb amheuaeth yn un o’r operâu mwyaf hudolus, poblogaidd ac adnabyddus yn y byd. Mae’r cynhyrchiad bras a dwfn yn eich tywys i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn y Sbaen fyrlymog oedd ohoni. Mae’r cyfan yn berffaith ar gyfer yr Habanera trwm a chân gyffrous y Toreador.

Fel darn egnïol o natur sy’n anwybyddu pob norm cymdeithasol, mae Carmen – yn rhy brydferth, yn rhy danllyd ac yn rhy gyflym – yn sicr o ddenu trafferthion. Roedd Don José yn sicr o gael ei swyno ganddi. Dyma ŵr sy’n benwan yn ei deimladau tuag at Carmen, yn brwydro yn erbyn hiraeth a’i gydwybod a’i ddyletswydd.

Gall ennyd o wallgofrwydd newid popeth.

  • Hyd – tua thair awr, gydag un egwyl
  • Cenir yn Ffrangeg gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg
  • Cyd-gynhyrchiad â Scottish Opera