Mayflower Theatre, Southampton | Welsh National Opera

Mayflower Theatre, Southampton

CYRRAEDD YNO

Mayflower Theatre, Commercial Road, Southampton, SO15 1GE

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Mayflower Theatre,gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.

 

Gwanwyn 2018

La forza del destino
Nos Fercher 21 Mawrth 6.30pm

Tosca
Nos Iau 22 Mawrth 7.15pm, Dydd Sadwrn 24 Mawrth 4pm

Don Giovanni
Nos Wener 23 Mawrth 7pm

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 21 Tachwedd 7.15pm
Dydd Gwener 23 Tachwedd 7.15pm

La Cenerentola
Dydd Iau 22 Tachwedd 7.15pm

War and Peace
Dydd Sadwrn 24 Tachwedd 6.30pm

GWANWYN 2019

The Magic Flute
Dydd Iau 9 Mai 7.15pm
Dydd Sadwrn 11 Mai 3pm

Roberto Devereux
Dydd Gwener 10 Mai 7.30pm

 

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein mayflower.org.uk

Ffon 02380 711811

Archebion Grwp 8+ 02380 711812

Yn bresennol The Mayflower Theatre, Commercial Road, Southampton, SO15 1GE
 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£49.50 | £46.50 | £41.50 | £32.50 | £23.50 | £15

 

TANYSGRIFIADAU

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch
Archebwch 2 opera ac arbedwch 20%
Archebwch 3 neu 4 opera ac arbedwch 25%
Archebwch 5 neu 6 opera ac arbedwch 30%

Ar gael ar y pedwar pris uchaf. Archebwch am ddwy opera neu fwy i gymryd mantais o ein gostyngiadau. Gallwch prynnu ein Tanysgrifiadau dros y ffon neu yn presennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera. Gallwch archebu am gwahanol seddi/bandiau pris i bob opera. Dydy hwn ddim yn gymwys i tocynnau pris isaf. Gall archebion tanysgrifiad cael eu gwneud am facsimwm o 9 docyn yr opera. Ni allwll arbed tanysgrifiadau arlein.

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Grwpiau 10 neu fwy £6 yn llai ar bob tocyn ac un am ddim i bob 20 a brynwyd. Bandiau B - E. 

Conseiynnau (Dinesyddion Hŷn a'r rhai sy'n derbyn Dogn Chwiliwr Swydd neu Byw Anabledd) £5 yn llai ar y pedwar prif uchaf. 

16 – 29 £10 (minimwm o 60 ar gael i bob perfformiad)

Dan 16 Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn.

Aelodau Gweithiol £6 yn llai ar fandiau A - B

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM
Mae ein sgyrsiau yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith drwy Swyddfa Doynnau Mayflower ar 02380 711811.

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 21 Tachwedd 6pm
Dydd Gwener 23 Tachwedd 6pm

La Cenerentola
Dydd Iau 22 Tachwedd 6pm

War and Peace
Dydd Sadwrn 24 Tachwedd 5.15pm

GWANWYN 2019

The Magic Flute
Dydd Iau 9 Mai 6pm

Roberto Devereux
Dydd Gwener 10 Mai 6.15pm

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd. 

 

 

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Mayflower Theatre, Southampton

Mayflower Theatre
Commercial Road
Southampton, SO15 1GE
Deyrnas Unedig