Mayflower Theatre, Southampton

CYRRAEDD YNO

Mayflower Theatre, Commercial Road, Southampton, SO15 1GE

Cliciwch ymaam fanylion pellach ar sut i gyrraedd Mayflower Theatre,gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.


GWANWYN 2017

Le Vin herbé
Dydd Mawrth 25 Ebrill 7.15pm

La bohème
Dydd Mercher 26 & Dydd Gwener 28 Ebrill 7.15pm

Madam Butterfly
Dydd Iau 27 & Dydd Sadwrn 29 Ebrill 7.15pm

Hydref 2017

Eugene Onegin
Nos Fercher 18 Hydref 7pm

Die Fledermaus
Nos Iau 19 Hydref 7:15pm, Dydd Sadwrn 21 Hydref 4pm

From the House of the Dead
Nos Wener 20 Hydref 7:30pm

Gwanwyn 2018

 

La forza del destino
Nos Fercher 21 Mawrth 6:30pm

Tosca
Nos Iau 22 Mawrth 7:15pm, Dydd Sadwrn 24 Mawrth 4pm

Don Giovanni
Nos Wener 23 Mawrth 7pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein mayflower.org.uk

Ffon 02380 711811

Archebion Grwp 8+ 02380 711812

Yn bresennol The Mayflower Theatre, Commercial Road, Southampton, SO15 1GE

PRIS TOCYNNAU 2016/2017

Le Vin herbé – Seddi llawr yn unig

Seddi llawr £42 | £37 | £26 | £19.50 | £9


La bohème a Madam Butterfly

Seddi llawr £49 | £46 | £41 | £23
Cylch £49 | £46 | £41 | £30 | £23 | £9
Balconi £30 | £23 | £18.50 | £9

Mae prisoedd tocynnau Gwanwyn 2017 yn cynnwys ardoll adferiad o £1 sy'n cael ei chadw yn llawn gany theatr.

 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£49.50 | £46.50 | £41.50 | £32.50 | £23.50 | £15

 

TANYSGRIFIADAU

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch
Archebwch 2 opera ac arbedwch 20%
Archebwch 3 neu 4 opera ac arbedwch 25%
Archebwch 5 neu 6 opera ac arbedwch 30%

Ar gael ar y pedwar pris uchaf. Archebwch am ddwy opera neu fwy i gymryd mantais o ein gostyngiadau. Gallwch prynnu ein Tanysgrifiadau dros y ffon neu yn presennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera.Gallwch archebu am gwahanol seddi/ /bandiau pris i bob opera. Dydy hwn ddim yn gymwys i tocynnau pris isaf. Gall archebion tanysgrifiad cael eu gwneud am facsimwm o 9 docyn yr opera. Ni allwll arbed tanysgrifiadau arlein.

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2016/2017
Gostyngiadau yn amodol ar argaeledd ac ar gael yn unig ar docynnau £39 a £28. 

Grwpiau 10 neu fwy £6 yn llai ar bob tocyn ac un am ddim i bob 20 a brynwyd. Gostyngiadau dim ond yn cymwys am brisoedd ail a trydydd ar bob opera a rhestrwyd.

Conseiynnau (Dinesyddion Hŷn a'r rhai sy'n derbyn Dogn Chwiliwr Swydd neu Byw Anabledd) £6 yn llai ar tocynnau ail bris yn y Seddi Llawr neu cefn y Cylch.

16 – 30 Tocynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5 mewn ardaloedd penodol. ID yn anghenrheidiol i bob tocyn a phrynwyd. Yn amodol ar argaeledd. Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys y tocyn.

Dan 16 Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn.

 

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Grwpiau 10 neu fwy £6 yn llai ar bob tocyn ac un am ddim i bob 20 a brynwyd. Bandiau B-E. 

Conseiynnau (Dinesyddion Hŷn a'r rhai sy'n derbyn Dogn Chwiliwr Swydd neu Byw Anabledd) £5 yn llai ar y pedwar prif uchaf. 

16 – 29 £10 (minimwm o 60 ar gael i bob perfformiad)

Dan 16 Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn.

Aelodau Gweithiol £6 yn llai ar fandiau A-B

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM
Mae ein sgyrsiau yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith drwy Swyddfa Doynnau Mayflower ar 02380 711811.

GWANWYN 2017

Le Vin herbé
Dydd Mawrth 25 Abrill 6pm

La bohème Dydd Mercher 26 Ebrill 6pm

Madam Butterfly Dydd Iau 27 Ebrill 6pm

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Mayflower Theatre, Southampton

Mayflower Theatre
Commercial Road
Southampton, SO15 1GE
Deyrnas Unedig