Agoriad gwych i’n Tymor | Welsh National Opera
Rhannu

Agoriad gwych i’n Tymor

12 Chwefror 2018

Agorodd Tymor y Gwanwyn WNO ar ddydd Gwener 2 Chwefror gyda La forza del destino Verdi, cynhyrchiad cyntaf ein prosiect cydweithio â Theater Bonn: y Drioleg Verdi. Yn gynhyrchiad newydd sbon, gyda’n Cyfarwyddwr Artistig David Pountney wrth y llyw, mae wedi derbyn adolygiadau gwych yn barod ac mae’n addo agor eich llygaid i droeon ffawd. Daeth yr Agorawd yn boblogaidd diolch i hysbyseb arbennig, ac er nad yw’r teitl mor adnabyddus, mae cerddoriaeth Verdi’n sicr o fod yn gyfarwydd.

Ein perfformiad nesaf oedd y ffefryn bythol, Tosca, ar ddydd Gwener 9 Chwefror. Nid oes diwedd i waith WNO, nac oedi chwaith, ac yn ystod yr wythnos rhwng y ddau berfformiad cynhaliwyd ymarferion y Gerddorfa, ymarferion y cwmni cyfan, sesiynau hyfforddi llai a sesiynau ffitio gwisgoedd. A thu hwnt i’r adeilad cynhaliwyd amrywiaeth o weithdai i ysgolion o gwmpas Caerdydd a Bryste, yn ogystal â’n hymweliad cyntaf ag ysgolion gyda’n profiad rhith-wirionedd, Magic Butterfly. Yn dilyn hynny roedd yn bleser cael croesawu nifer o fyfyrwyr yr ysgolion i Ymarfer Gwisg Tosca, digwyddiad mawr ynddo’i hun.

Wrth i ni barhau â gweddill ein cyfnod preswyl yng Nghaerdydd gyda noson agoriadol arall, ar gyfer Don Giovanni, byddwn yn gweithio’n ddi-baid tan ddydd Sadwrn 24 Chwefror pan fyddwn yn mynd ar daith tan ddydd Sadwrn 21 Ebrill. Bydd ein noson olaf yn ein cartref yng Ngogledd Cymru, Venue Cymru yn Llandudno. Yn y cyfamser byddwn yn teithio i Birmingham, Southampton, Plymouth, Milton Keynes a Bryste. Heb anghofio ein taith i Hong Kong ym mis Mawrth wrth gwrs, lle byddwn yn perfformio ein cynhyrchiad o Pelléas et Mélisande ddwywaith yng Ngŵyl y Celfyddydau, cyn parhau â’n taith Gwanwyn yn y DU.

Bydd y rheini ohonoch sy’n dod i weld ein perfformiadau’n aml yn gwybod ein bod yn cynnig sgyrsiau cyn-perfformiad rhad ac am ddim er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am gefndir yr opera, esbonio’r stori a siarad ychydig am y cynhyrchiad ei hun. Er na chodir tâl am y sgyrsiau mae’n rhaid cael tocynnau ar eu cyfer, felly cysylltwch â swyddfa docynnau’r lleoliad os ydych yn dymuno bod yn bresennol.

Os ydych yn rhannol ddall ond yn mwynhau dod i weld perfformiadau byw, peidiwch ag anghofio ein bod yn cynnig perfformiad sain ddisgrifio mewn pedwar o’n lleoliadau. Y Tymor hwn gallwch fanteisio ar ein sylwebaeth fyw mewn perfformiad o Tosca. Cynhelir Taith Cyffwrdd cyn bob perfformiad er mwyn rhoi cyfle i chi gael profiad o’r set a rhai o’r propiau a’r gwisgoedd. Am wybodaeth cliciwch yma

Don Giovanni Mozart yw opera olaf Tymor y Gwanwyn 2018 ac mae’r stori hon am ymddygiad difoes a dial yn amlwg yn eich denu chi, ein cynulleidfa, ac mae modd i chi wylio’r cynhyrchiad ym mhob un o’n lleoliadau. Mae rhagor o wybodaeth am bob un o’r operâu a lle a phryd y gallwch eu gweld yma.