Brand Newydd Opera Cenedlaethol Cymru | Welsh National Opera
Rhannu

Brand Newydd Opera Cenedlaethol Cymru

8 Chwefror 2013

"Mae ailfrandio Opera Cenedlaethol Cymru yn rhan hanfodol o’n strategaeth gyffredinol i’n gwneud ein hunain mor abl â phosibl i wynebu sialensiau niferus yr amgylchedd sydd ohoni. Mae hyn yn cynnwys rhaglen artistig wedi’i hailfywiogi, rheolaeth gadarn dynn ar ein gwariant, ac ymchwil gadarnhaol am gyllido o ffynonellau eraill. Mae’r ailfrandio yn llawer mwy na chreu logo newydd. Mae’n ganlyniad ymgynghori manwl oddi mewn i’r cwmni a’r tu allan iddo ar ei genhadaeth a’i hunaniaeth, sydd wedi arwain at ddelwedd adnewyddedig a fydd yn ein gwasanaethu am y deng mlynedd nesaf. Yn ganolog i hyn y mae gwefan wedi ei hail-ddylunio, ynghyd ag arddull newydd o lyfrau rhaglenni sy’n adlewyrchu tymhorau thematig y cwmni. Gyda’i gilydd y mae’r rhain yn ffurfio strategaeth integredig i fod yn gefn i ffyniant ac egni creadigol y cwmni yn ystod y tymhorau i ddod.”


David Pountney