Rhannu

Croesawu Tywysog Cymru i noson gyntaf Lohengrin

17 Mai 2013

Pleser yw cyhoeddi y bydd Tywysog Cymru’n bresennol yn noson agoriadol cynhyrchiad newydd y Cwmni Opera Cenedlaethol o Lohengrin, a berfformir ar 23 Mai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Tywysog Cymru yw noddwr y Cwmni ac mae’n mwynhau operâu Wagner yn rheolaidd. Y perfformiad diwethaf iddo’i weld yng Nghanolfan y Mileniwm oedd Die Meistersinger von Nürnberg yn 2010. Y llynedd cynhaliodd y Tywysog noson gala i’r Cwmni Opera ym Mhalas Buckingham lle perfformiodd ein Corws raglen o waith Wagner i westeion a oedd wedi cefnogi gwaith y Cwmni.

Meddai ein Cyfarwyddwr Cerdd, Lothar Koenigs: “Gwefr ac anrhydedd fydd croesawu Tywysog Cymru i noson agoriadol ein cynhyrchiad newydd o Lohengrin yng Nghaerdydd. Bydd y perfformiadau o Lohengrin y tymor yma nid yn unig yn dathlu deucanmlwyddiant Wagner ond hefyd hwn fydd y tro cyntaf ers 50 mlynedd i gynulleidfaoedd y Cwmni Opera Cenedlaethol gael gweld y campwaith hwn.”

Yn dilyn y perfformiad bydd y Tywysog yn camu i’r llwyfan i gwrdd ag aelodau o’n Cwmni, y Corws a’r Gerddorfa, yn ogystal â’r cast a’r criw. Bydd hefyd yn cwrdd ag aelodau Syndicet Lohengrin y Cwmni a gwesteion y Gala sydd wedi helpu cefnogi’r cynhyrchiad hwn.

Cliciwch i gael gwybod mwy am ein cynhyrchiad newydd o Lohengrin Wagner.