Cychwyn Siwrne Opera Cenedlaethol Cymru i Dubai | Welsh National Opera
Rhannu

Cychwyn Siwrne Opera Cenedlaethol Cymru i Dubai

28 Chwefror 2017

Mae WNO wedi cychwyn ar eu taith i fod yn rhan o dymor agoriadol Dubai Opera ym Mawrth 2017. Mae Dubai Opera yn lleoliad newydd gwirioneddol unigryw a hon yw theatr celfyddydau perfformio aml-fformat bwrpasol gyntaf y ddinas.  

Dros y pythefnos bydd y rhaglen yn cynnwys gweithdai gydag ysgolion, dosbarthiadau meistr yn ogystal â pherfformio dwy opera o’n Tymor Ffiol Ffôl Serch; Madam Butterfly a La bohème. Mae’r perfformiadau hyn yn rhan o UK/UAE 2017, blwyddyn o Gydweithio Creadigol dan arweiniad y British Council. Bydd ein Tîm Ieuenctid a Chymuned  yn gweithio gydag ysgolion a cholegau ar draws Dubai. Bydd yn gyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithdai a dosbarthiadau meistr gyda chantorion a chwaraewyr cerddorfaol a byddant hefyd yn cael cip y tu ôl i’r llenni yn ystod ymarferion agored. Byddwn hefyd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yn ystod ein hymweliad gyda digwyddiad arbennig iawn yn y Llysgenhadaeth Brydeinig ar 1 Mawrth.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig WNO David Pountney: 'Mae hi’n fraint aruthrol i Opera Cenedlaethol Cymru fod yn rhan o dymor agoriadol Tŷ Opera Dubai. Rydym yn mynd â dawn gerddorol brwd ac emosiynol Cymru o gwmpas y byd, ac mae'n fraint arbennig cael ein hymddiried i ddod â phriodoleddau rhagorol operâu aruchel Puccini i gynulleidfaoedd newydd yn y Gwlff. Rydym yn edrych ymlaen at gael gweithio gyda’r hen a’r ifanc yn Dubai i gyfleu grym trawsnewidiol arbennig cerddoriaeth a theatr.’

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf ar ein gweithgareddau yn Dubai, trwy Twitter a Facebook

Am fanylion llawn y ddwy sioe a fydd yn cael eu perfformio gan WNO yn Dubai Opera ewch i: dubaiopera.com.

#WNODubaiOpera #ShwmaeDubai