Cyhoeddi enw aelod gwadd o’r panel ar gyfer Sgwrs gyda David Pountney | Welsh National Opera
Rhannu

Cyhoeddi enw aelod gwadd o’r panel ar gyfer Sgwrs gyda David Pountney

30 Ionawr 2014

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r awdur a’r dramodydd Bonnie Greer fydd yn ymuno â David Pountney mewn sgwrs yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yn y gwanwyn. Yn ystod trafodaeth sy’n argoeli i fod yn un fywiog, bydd David Pountney yn agor trafodaeth ar thema Merched Colledig mewn opera. Hefyd ar y panel bydd yr Athro Rachel Cowgill a Clair Rowden o Brifysgol Caerdydd.

Gan siarad am ein tymor “Merched colledig ”, meddai David: “Mae’n wir fod obsesiwn cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau gweledol y 19 ganrif efo’r sawl sydd wedi crwydro oddi ar y llwybr cul (dyna gyfieithiad llythrennol La traviata) yn cynnwys elfennau o ragrith. Ond y mae hefyd wedi ysgogi rhai o’r mynegiannau cerddorol mwyaf twymgalon a chydymdeimladol. Ceir y rhagrith yn y modd y mae’r gynulleidfa yn cael teimlo’r wefr o wylio merched yn camymddwyn am dair act, ar yr amod ei bod yn gwneud yn iawn yn foesol am hynny yn y bedwaredd act drwy gwrdd â diwedd torcalonnus! Doedd dynion yn y gynulleidfa ym Mharis y 19 ganrif ddim uwchlaw ymweld â merched fel hyn ei hunain, ond roedden nhw’n dal i fynnu bod eu gwragedd a’u merched yn cael eu cyflwyno i wers foesol ddyrchafedig!”

Rhannodd Germaine Greer ei barn ar ein thema o “Ferched Colledig ”; darllenwch yr erthygl yma

Archebu tocynnau | Mwy o wybodaeth.