Ffaith a Ffuglen | Welsh National Opera
Rhannu

Ffaith a Ffuglen

23 Hydref 2013

Yr Hydref yma, rydym yn dadorchuddio’r Ffaith a’r Ffuglen y tu cefn i ffenomena’r  Tuduriaid.  Mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae ein digwyddiadau Ffaith a Ffuglen yn cynnig mewnwelediad i ddychymyg operatig Donizetti am beth oedd yn mynd ymlaen yn y Llys Tuduraidd, ac yn gwahaniaethu rhwng y ffaith a’r ffuglen.

I gyd-fynd â’n taith yn yr hydref, mae digwyddiadau Ffaith a Ffuglen wedi cymryd lle mewn nifer o lecynnau hardd o eiddo’r  Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae cynulleidfaoedd wedi cael perfformiadau operatig mewn gwisgoedd cyfnod a safbwyntiau hanesyddol gan siaradwyr detholedig.

Yn Nhŷ Tredegar yng Nghasnewydd, llwyddodd yr hanesydd Anna Whitelock a’r nofelydd Suzannah Dunn i osod operâu Donizetti yn eu cyd-destun hanesyddol. Aeth Ffaith a Ffuglen ymlaen i ymweld â’r Tŷ Masnachwr Tuduraidd yn Ninbych-y-Pysgod ar ddiwrnod heulog, a gwyntog. Roedd arias hyfryd Donizetti yn llenwi’r tŷ Tuduraidd bychan, gan roi bywyd newydd iddo drwy awr o berfformiad cyfrin.

Adborth cynulleidfaoedd hyd yma:

“Roedd cyflwyniad caboledig Jon Gower, perfformiadau hardd a hudolus Lynn Boudreau a Caryl Hughes, cyfeilio medrus Jamie Akers ar y liwt, sgwrs hanesyddol wych Anna Whitelock a dadansoddiad difyr a diddorol Susannah Dunn, yn ardderchog. Dyma’r em a oleuodd ein penwythnos gyda’r WNO”- Patrick a Christine Riley, aelodau o’r gynulleidfa.

Rydym yn mynd i Neuadd Speke a Neuadd Little Moreton yn Lerpwl y penwythnos hwn. Er bod y tocynnau wedi eu gwerthu i gyd, gallwch ein dal yn y Packwood House yn Birmingham ac ym Mhlas Newydd ar Ynys Môn. Dewch atom er mwyn dysgu mwy am Operâu’r Tuduriaid yn harddwch un o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. 

Packwood House a Baddesley Clinton, ger Birmingham
Dydd Iau, 14 Tachwedd
11.30am-1pm & 2-3.30pm
Tocynnau £15 yr un / Ffoniwch Birmingham Hippodrome ar 0844 338 5000 i archebu.

Ty Gwledig a Gerddi Plas Newydd, Ynys Môn
Dydd Iau, 21 Tachwedd, 2-3.30pm
Tocynnau £15 / Ffoniwch Venue Cymru ar 01492 872000 i archebu. 

"Jon Gower’s stylish introduction, the beautiful and entrancing performances by Lynn Boudreau and Caryl Hughes, the accomplished accompaniment by Jamie Akers on the lute, and the fine historical talk by Anna Whitelock and the amusing and engaging exposition by Susannah Dunn, were all absolutely brilliant. This was a gem that illuminated our WNO weekend" Patrick and Christine Riley