Howard Hodgkin | Welsh National Opera
Rhannu

Howard Hodgkin

25 Ionawr 2013

Fel rhan o’n rhaglen i ddiweddaru a chryfhau pob agwedd o broffil y cwmni, a denu cynulleidfaoedd o bob oed a dosbarth, rydym wedi ailddyfeisio’n delwedd weledol yn llwyr.


Roedd Opera Cenedlaethol Cymru wrth ein bodd pan greodd Syr Howard Hodgkin, un o artistiaid mwyaf Prydain heddiw, baentiad unigryw fel rhan o’n delwedd newydd.


Mae’r defnydd deinamig, eofn hwn o frwshwaith yn adlewyrchu ein gweledigaeth a’n huchelgais ar gyfer y dyfodol, ac rydym yn mynd â chi gyda ni...