WNO yn cyhoeddi bwriad i deithio dramor | Welsh National Opera
Rhannu

WNO yn cyhoeddi bwriad i deithio dramor

6 Awst 2013

Cyhoeddodd yr WNO y bwriad o ymweld â’r Dwyrain Canol a Llychlyn fel rhan o dymor 2013/14 y Cwmni. Am y tro cyntaf bydd y Cwmni’n perfformio yn Oman a’r Ffindir gan ymweld â Thŷ Opera mawreddog y Muscat ym mis Rhagfyr 2013 a Gŵyl Opera Savonnlina ym misoedd Gorffennaf ac Awst 2014.

Dywedodd Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig y WNO, David Pountney y bydd hyn yn llwyddo i arddangos Cymru ar lwyfan byd-eang: “Mae WNO yn falch o gael cynnig llwyfan rhyngwladol yng Nghymru, a thramor hefyd wrth i ni gynrychioli Cymru dramor. Mae ein teithiau tramor yn ffordd fendigedig i’r cwmni fedru defnyddio’i arbenigedd teithiol, a gwelwn unwaith eto sut mae’r celfyddydau’n llwyddo i fod ymysg y cryfaf wrth greu gwerth diwylliannol ac economaidd i Brydain”.

Yn y gorffennol perfformiodd y WNO yn Ffrainc, yr Eidal, yr Unol Daleithiau ac yn fwyaf diweddar yng Ngŵyl Gelf Hong Kong yn 2007 gyda chynhyrchiad clasurol Göran Järvefelt o La boheme.  

Yn ystod yr hydref eleni, yn ogystal â theithio’n helaeth yng Nghymru a Lloegr, bydd WNO yn cyflwyno ei gynhyrchiad newydd o Maria Stuarda yn y Tŷ Opera Brenhinol yn Oman. Dyma fydd y tro cyntaf i gwmni opera yn y Deyrnas Unedig berfformio yno ers ei gwblhau yn 2011. Ers hynny, croesawyd Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Renée Fleming, Bale Mariinsky a Cherddorfa Ffilharmonig Llundain yno. Bydd Cerddorfa a Chôr WNO hefyd yn perfformio cyngerdd teulu yn ystod yr ymweliad.

Yn dilyn tymor yr haf prysur sydd ar y gweill yn 2014, pan fydd y WNO yn perfformio yng Nghaerdydd, Birmingham a Llundain, bydd y cwmni’n cyflwyno ei gynyrchiadau newydd o Nabucco a Manon Lescaut yng Nghastell Olavinlinna yn y Ffindir. Cynhaliwyd gŵyl fawreddog Savonlinna ers dros ganrif, a dyma fydd y tro cyntaf i Manon Lescaut gan Puccini gael ei berfformio yn y castell.

Ar hyn o bryd mae gwaith aruthrol ar gychwyn i gael y WNO allan i Oman ym mis Rhagfyr. Yn dilyn perfformiadau olaf Roberto Devereux yn Southampton ar 29 Tachwedd, bydd y golygfeydd, y propiau a’r gwisgoedd yn cael eu cludo ar awyren i’r Dwyrain Canol. Bydd y 145 aelod o’r cast, y criw a’r staff cefn llwyfan a fydd yn cynnal y ddwy opera a’r cyngerdd teulu, oll yn cyrraedd wedi hynny.