WNO yn ymweld â Hong Kong | Welsh National Opera
Rhannu

WNO yn ymweld â Hong Kong

26 Chwefror 2018

Yng nghanol mis Mawrth byddwn yn ymweld â Hong Kong fel rhan o 46fed Gŵyl Gelfyddydau Hong Kong sy’n rhedeg o 23 Chwefror i 24 Mawrth 2018.

Byddwn yn perfformio ein cynhyrchiad o Pelléas et Mélisande Debussy, a berfformiwyd diwethaf yn ystod tymor yr Haf 2015, yn yr ŵyl ar ddydd Iau 15 a dydd Sadwrn 17 Mawrth. Bydd yr un aelodau a gymerodd ran yn ein perfformiadau yn 2015 yn ffurfio’r prif gast, yn cynnwys Christopher Purves fel Golaud, Jacques Imbrailo fel Pelléas a Jurgita Adamonyté fel Mélisande. Hwn fydd y tro cyntaf i ni ymweld â’r ŵyl ers i ni fynd â La bohème yno yn 2007.

Nid yr opera’n unig fyddwn ni’n ei gynnig yn yr Ŵyl, mae ein hadran Ieuenctid a Chymuned yn mynd â detholiad o’n digwyddiadau cyfranogi arferol ar gyfer teuluoedd yno hefyd.

Y prif atyniad fydd y Cyngerdd Teuluol, O is for Opera!, ar y nos Wener fydd yn dilyn fformiwla lwyddiannus ein cyngherddau yn Neuadd Dewi Sant yma yng Nghaerdydd ac a fydd yn mynd ar daith i Southampton a Birmingham y gwanwyn hwn. Yn ystod y dydd cynhelir Diwrnod Antur Opera, a byddwn yn rhannu fflagiau WNO a masgiau opera i blant wrth iddyn nhw gyrraedd. Yn ogystal, bydd arddangosfa o bropiau a gwisgoedd, arddangosiadau offerynnau cerdd i blant, ynghyd â phaentio wynebau ac arddangosiadau wigiau, a bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithdy offerynnau taro. Mae ein profiad rhith wirionedd (VR) poblogaidd, Magic Butterfly, yn hedfan dramor hefyd ar gyfer ambell sesiwn yn gynnar gyda’r nos.

I’r rhai sydd â mwy o ddiddordeb yn y storïau tu ôl i opera, y gerddoriaeth a’r caneuon, rydym yn cynnal tri sesiwn gweithdy er mwyn mynd â’r gynulleidfa ar ‘Wibdaith o gwmpas Carmen’. Yn ogystal, bydd cyfleoedd i glywed ein Cyfarwyddwr Artistig, David Pountney, neu ein Cyfarwyddwr Gweinyddu Artistig, Nicholas Winter, yn siarad am Pelléas et Mélisande mewn sgyrsiau cyn y perfformiad ar y nos Iau neu’r nos Sadwrn. Yn ogystal, bydd David yn cyflwyno sgwrs dan faner ‘Arweinydd Diwylliannol Nodedig Cyfres V’ yr Ŵyl ar y dydd Iau; bydd yn siarad am ei angerdd at yr opera a’r heriau sy’n wynebu’r gelfyddyd heddiw.

Ar y dydd Sadwrn rydym yn cynnig perfformiadau cyntedd, ynghyd â mwy o arddangosiadau colur a wigiau, yn cynnwys sesiwn arbennig i blant yn edrych ar golur ar gyfer y llwyfan. Bydd mwy o gyfleoedd i gwrdd ag aelodau’r Gerddorfa a rhoi cynnig ar chwarae’r gwahanol offerynnau, a bydd ein Corws yn cymryd rhan mewn perfformiad cyngerdd. Felly bydd cynrychiolwyr o’r Cwmni cyfan yn yr ŵyl i roi blas o’r hyn sydd ynghlwm â llwyfannu opera, gyda thaith gefn llwyfan o Pelléas et Mélisande yn cwblhau’r arlwy. Y cyfan sydd ar ôl i’w wneud yw mwynhau taith olaf o gwmpas y profiad VR cyn gwylio’r perfformiad olaf...

Ewch i wefan Gŵyl Gelfyddydau Hong Kong i gael mwy o wybodaeth.