Y Cyfarwyddwr Rudolf Frey ar Maria Stuarda | Welsh National Opera
Rhannu

Y Cyfarwyddwr Rudolf Frey ar Maria Stuarda

8 Gorffennaf 2013

A hoffech chi wybod beth sydd gan y Cyfarwyddwr Rudolf Frey i’w ddweud am ei gynhyrchiad newydd o Maria Stuarda gan Donizetti? O Freninesau cryf i drionglau serch, darllenwch yr hyn sydd gan Rudolf i’w ddweud isod.

“Mae opera Donizetti Maria Stuarda yn fy nghyfareddu ar sawl lefel gan ei bod yn ddehongliad sylwgar a chryno o un o’r penodau mwyaf cyffrous yn hanes y Tuduriaid.  Mae presenoldeb dwy Frenhines bwerus yn golygu pŵer ffrwydrol. Yn y cynhyrchiad hwn byddwn yn rhoi gofod cydradd ond ar wahân iddynt ar y llwyfan – bydd y Breninesau pwerus yn ymddangos bron fel creiriau gwerthfawr mewn arddangosfa gyfoes. Yn nheyrnas Elizabeth, presenoldeb Mary Stuart yw’r pryder mwyaf a’r ysgogiad sy’n gyrru grym y prif gymeriadau – yng ngharchar Mary byddwn yn gweld ei hymddygiad yn adleisio ymddygiad Elizabeth.  

“Yn fy marn i, mae’r opera fel pe bai’n crisialu drama Friedrich Schiller [Mary Stuart] gan ei bod yn amlwg yn canolbwyntio ar rai o’r cymeriadau a’r gwrthdrawiadau hanfodol - mae hyn yn cyd-fynd yn dda â rheolau ac amseriad yr arddull Bel canto gan ei fod yn aml yn symud o realiti i feddyliau emosiynol y cymeriadau. Mae’n amlwg bod yr opera’n canolbwyntio ar thema cariad ag Iarll Leicester fel catalydd y triongl serch hwn. Mae hyn yn gofyn cwestiynau am statws Elizabeth fel y ‘Forwyn Frenhines’ o’i gymharu â’r caru a’r troseddau y mae Mary Stuart yn cael ei chyhuddo ohonynt. Cawn gipolwg ar elfen fwyaf bregus y ddwy frenhines wrth iddynt gael eu gyrru ymlaen gan eu hewyllys i deyrnasu, goroesi a chadw’u hunaniaeth fenywaidd mewn cymdeithas ble mae dynion yn llywodraethu.”