Newydd i Opera | Welsh National Opera

Newydd i Opera

Rydym yn frwd dros opera ac eisiau rhannu’r brwdfrydedd hwnnw gyda chymaint â phosibl o bobl.  Ond rydym yn gwybod fod llawer o bobl yn meddwl nad yw opera ar eu cyfer nhw. Prin yw’r ffurfiau celfyddydol sydd mor drymlwythog ag ystrydebau annheg ag opera. Mae nifer o bobl yn meddwl ei fod yn weithgaredd elitaidd, yn rhy ddrud, yn ddiflas, yn hen-ffasiwn, fod yn rhaid i chi wisgo’n ffurfiol iawn er mwyn mynd i’w weld, neu ei fod yn amhosibl ei ddeall (gwyliwch ein fideo Opera - rho gynnig, yma). Ni fyddem yn gwneud yr hyn a wnawn petaem yn meddwl bod unrhyw un o’r rhain yn wir. Yn yr adran hon, rydym eisiau cyflwyno byd opera i chi, dangos pam ein bod mor hoff ohono, a sut gallwch ymwneud â byd opera – nid yw unman yn agos at fod mor anodd ag y byddech yn ei feddwl.

Os nad ydych wedi gweld opera o’r blaen, ond eich bod chi’n chwilfrydig – dyma’r man cychwyn perffaith...