Polisi Preifatrwydd a Chwcis | Welsh National Opera

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Gwybodaeth y byddwn efallai’n ei chasglu gennych

Bydd WNO yn prosesu eich data yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Gallwn gasglu a phrosesu’r data sy’n dilyn amdanoch chi:

•Gwybodaeth a ddarperir gennych wrth lenwi ffurflenni ar wno.org.uk. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir wrth gofrestru i ddefnyddio ein gwefan, tanysgrifio i’n gwasanaethau, gosod archebion, cyflwyno deunydd neu sylwadau neu ofyn am ragor o wasanaethau. Gallwn hefyd ofyn i chi am wybodaeth pan fyddwch yn rhoi cynnig ar gystadlaethau neu gynigion hyrwyddo a noddir gennym, a phan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem gyda’n gwefan.
•Os byddwch yn cysylltu â ni, gallwn gadw cofnod o’r ohebiaeth honno.
•Gallwn hefyd ofyn i chi lenwi arolygon a ddefnyddiwn at ddibenion ymchwil, er nad oes rhaid i chi ymateb iddyn nhw.
•Manylion trafodion a wnewch ar ein gwefan ac archebion a gwblheir gennych.
•Manylion am eich ymweliadau â’n gwefan, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, ddata traffig, data lleoliad, blogiau, a data cyfathrebu arall, prun a oes angen y data at ein dibenion anfonebu ein hunain, neu fel arall, a’r adnoddau rydych yn eu defnyddio.
•Gall data o’r fath gynnwys eich enw, cyfeiriad ar gyfer cludiant, cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn a’ch rhifau cardiau debyd a/neu gredyd. Dim ond cyhyd ag y credwn sy’n rhesymol angenrheidiol y byddwn yn cadw rhifau cardiau debyd a/neu gredyd.

Gallwn hefyd ofyn i chi ateb cwestiynau cyffredinol amrywiol amdanoch eich hun, gan gynnwys eich diddordebau fel y gellir teilwra gwybodaeth i gynnwys meysydd yr ydym yn credu bydd o ddiddordeb i chi, at y dyfodol. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu bryderon am y defnydd o’ch data, cysylltwch â marchnata@wno.org.uk, os gwelwch yn dda. 

Er mwyn gwneud ein gwefan yn haws ei defnyddio, ac i wella ein gwasanaeth, rydyn ni weithiau’n gosod pecynnau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur. Gelwir y rhain yn 'cwcis' ac mae’r mwyafrif o wefannau mawr yn eu defnyddio.

Defnyddir cwcis ar gyfer:

•Cofio gosodiadau fel nad ydych chi’n gorfod eu newid eto, bob tro y byddwch yn llwytho tudalen.
•Deall eich bod wedi mewngofnodi i ran o’r wefan fel nad ydych chi’n gorfod ailddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair.
•Mesur sut y byddwch chi’n defnyddio’r wefan er mwyn i ni barhau i’w gwella.

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol, a gallwch reoli neu ddileu'r ffeiliau yma os dymunwch. Am ragor o wybodaeth am cwcis, a sut i’w rheoli, ewch i AboutCookies.org

Ein defnydd o gwcis

Dyma restr o’r cwcis gaiff eu gosod gan y wefan yma, a’r gwasanaethau trydydd parti rydyn ni’n eu defnyddio.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwcis yma, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Mesur defnydd y wefan (Google Analytics)

Rydyn ni’n defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae pobl yn defnyddio’r wefan. Rydyn ni’n gwneud hyn i wneud yn siŵr ein bod yn ateb gofynion ein defnyddwyr ac i ddeall sut y gallwn ni wella’r wefan.

Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth am y tudalennau y byddwch yn ymweld â nhw, pa mor hir ydych ar y wefan, sut gyrhaeddoch chi yno, a pha ddolenni y byddwch yn eu pwyso. Nid ydym yn casglu na chadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni all y wybodaeth yma gael ei defnyddio i’ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google rannu ein data dadansoddol.

Enw Cynnwys Cyffredin Terfynu
_utma Rhif ar hap 2 flynedd
_utmb Rhif ar hap 30 munud
_utmc Rhif ar hap Pan fyddwch yn cau eich porwr
_utmz Rhif ar hap 6 mis

Am ragor o wybodaeth am y cwcis a osodir gan Google Analytics, ewch i wefan Google Code os gwelwch yn dda.

Cwcis ar gyfer rheoli eich ymweliad cyfredol. Rydyn ni’n defnyddio un cwci i reoli eich sesiwn gyfredol ar y wefan. Rydyn ni’n ei ddefnyddio at sawl diben, yn bennaf i gofio a ydych wedi mewngofnodi i ran o’r wefan (‘Cofiwch fi’ ar fewngofnodi defnyddiwr).

Enw Cynnwys Cyffredin Terfynu
PHPSESSID Rhif ar hap Pan fyddwch yn cau eich porwr

Gwasanaethau Rhwydweithio Cymdeithasol Trydydd Parti

Os ydych chi’n dewis defnyddio gwasanaethau rhwydweithio cymdeithasol ar ein gwefan, bydd cwcis gan wefannau trydydd parti fel Facebook, Google a Twitter yn cael eu harbed ar eich cyfrifiadur. Caiff y rhain eu defnyddio i ddarparu defnydd ychwanegol, fel eich galluogi i 'Hoffi' neu rannu erthygl, blog neu ddigwyddiad ar ein gwefan.

Rydych chi’n dewis defnyddio’r gwasanaethau yma drwy bwyso ar ddolen. Os nad ydych chi’n eu dewis, fydd y cwcis yma ddim yn cael eu harbed ar eich cyfrifiadur.

Facebook

Gall y cod a ddarperir gan Facebook osod cwcis. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

•Polisi Preifatrwydd Facebook: facebook.com/policy.php
•Ategion Cymdeithasol Facebook:developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter

Gall y cod ddarperir gan Twitter osod cwcis. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

•Polisi Preifatrwydd Twitter: twitter.com/privacy