Pwy Ydym Ni | Welsh National Opera

Pwy Ydym Ni

WNO Bywgraffiad
Noddwr: Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru
Llywydd Anrhydeddus: Mathew Prichard CBE, DL
Llwydd Emeritus: Y Gwir Anrh. Arglwydd Davies o Landinam DL

Mae WNO yn trawsffurfio bywydau drwy bŵer opera.

Rydym yn frwd dros opera ac eisiau rhannu’r brwdfrydedd hwn gyda chymaint â phosibl o bobl. Rydym yn gwneud hyn gyda pherfformiadau gwobredig o operâu ar lwyfannau cyflawn, sy’n cyfuno synnwyr o antur â’r ansawdd uchaf posibl. Rydym yn cadw ein perfformiadau o fewn cyrraedd drwy brisiau tocynnau fforddiadwy. Y tu hwnt i’r theatr, rydym yn cysylltu â phobl drwy ein gwaith cymunedol ac addysgol, a thrwy brosiectau digidol.

Mae’r egni sy’n gyrru’r Cwmni heddiw wedi’i wreiddio yng nghyfnod ei sefydlu yn y 1940au. Ym 1943, sefydlwyd WNO gan grŵp o bobl o bob rhan o dde Cymru, gan gynnwys glowyr, athrawon a doctoriaid. Roedden nhw eisiau ffurfio cwmni opera a oedd yn deilwng o enw da Cymru am fod yn ‘wlad y gân’. Cynhaliwyd yr ymarferion cyntaf uwchlaw garej yng Nghaerdydd, a buom yn perfformio am y tro cyntaf yn Ebrill 1946, gan lwyfannu Cavalleria rusticana ac I pagliacci.

O’r dyddiau cynnar hynny ymlaen, mae WNO wedi denu rhai o gantorion opera gorau’r byd, ac yn wir wedi rhoi cyfle i nifer o gantorion ifanc gymryd eu camau cyntaf at enwogrwydd byd-eang. Mae WNO wedi cael ei arwain o seddau ôl y llawr gan gyfres o Gyfarwyddwyr Cerdd gwych, ac wedi gweithio gyda nifer o gyfarwyddwyr mwyaf dylanwadol y gelfyddyd. Mae’r traddodiadau hynny’n parhau hyd heddiw. Tomáš Hanus yw Cyfarwyddwr Cerdd Opera Cenedlaethol Cymru. Ymunodd â’r Cwmni ym mis Awst 2016.

Erbyn hyn, mae’r Cwmni yn cyflogi 230 o bobl, gan gynnwys artistiaid, crefftwyr, technegwyr a gweinyddwyr yn ei gartref celfyddydol o’r radd flaenaf, Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. Rhan ganolog o’r cyfan yw dau ensemble llawn amser y Cwmni, y Corws 40-aelod a’r Gerddorfa â 55 o offerynwyr.

Bob blwyddyn, mae’r Cwmni yn perfformio i dros 120,000 o bobl ar draws 10 dinas ledled Cymru a Lloegr. Ymunodd David Pountney, un o gyfarwyddwyr opera mwyaf dylanwadol y byd, ag WNO i arwain y Cwmni fel Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig yn 2011. Mae wedi bod yn Cyfarwyddwr Artistig WNO ers Rhagfyr 2015, pan ymunodd Leonora Thompson â fe fel Cyfarwyddwr Rheolaeth. Gan ddechrau gydag Eneidiau Rhydd yng ngwanwyn 2013, mae gwaith rhaglennu David yn canolbwyntio ar dymhorau â thema benodol, sy’n dod â darnau o waith gwahanol ond thematig at ei gilydd. Drwy’r tymhorau thematig hyn, rydym yn gobeithio mynd â chynulleidfaoedd ar daith ddarganfod, a chyflwyno’r ffurf wych hon ar gelfyddyd i genhedlaeth newydd o opera-garwyr ar y ffordd.