User Register | Welsh National Opera

Cofrestru

Nodwch eich manylion isod:

Nodwch ychydig o fanylion yn sydyn i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan WNO neu ein cefnogi ni drwy wneud cyfraniad.

Rhowch eich cyfrinair, gan ddefnyddio o leiaf chwe llythyren neu rif, a chofio cynnwys rhifau a llythrennau er mwyn gwneud eich cyfrinair mor ddiogel â phosibl

Nodwch eich cod post ac fe wnawn ni chwilio am eich cyfeiriad.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn gwmni teithiol. Am ba theatrau yr hoffech gael gwybodaeth gennym ni:

Dewisiadau cysylltu

Os nad ydych yn dymuno i WNO gysylltu â chi, tynnwch y tic o’r holl Ddewisiadau Cysylltu uchod.