Swyddfa’r Wasg | Welsh National Opera

Swyddfa’r Wasg

Tîm y Wasg yn Opera Cenedlaethol Cymru yw Branwen Jones (cyfnod mamolaeth) a Penny James, Rheolwyr Y Wasg & Materion Cyhoeddus, 029 2063 5038 a Christina Blakeman, Swyddog y Wasg ar 029 2063 5037. Dim ond i aelodau achrededig o’r wasg y gallwn ddarparu lluniau o gynyrchiadau. Os ydych yn aelod o’r wasg, ac yr hoffech ragor o wybodaeth am Opera Cenedlaethol Cymru, tocynnau i adolygu ein cynyrchiadau neu fynediad at ein horiel luniau, cysylltwch â pressoffice@wno.org.uk.