Swyddi gwag yn WNO | Welsh National Opera

Swyddi gwag yn WNO

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru (cantorion yn unig) llenwch y ffurflen yma. Bydd swyddi Cerddorfa gwag yn cael eu hysbysebu isod.

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Pennaeth Adran Ail Feiolin

Feiolin Gyntaf Rhif 5

Is-Bennaeth Soddgrwth

Chwaraewr Cyffredin Feiolin Gyntaf

Dafonwch ffurflenni cais sydd wedi'i chwblhau i recruitment@wno.org.uk os gwelwch yn dda.

Os hoffech wneud cais am brofiad gwaith gyda Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac Elusen Gofrestredig.

 

Lawrlwytho