Trafnidiaeth | Welsh National Opera

Trafnidiaeth

Gall Opera Cenedlaethol Cymru ddarparu ar gyfer eich anghenion teithio arbenigol gyda'n fflyd amrywiol a hyblyg o gerbydau, gan gynnwys bysiau mini, faniau tunnell, tair uned tractor, 14 trelar (gan gynnwys megadeciau, trelar gyda lifft cynffon, trelar cerddorfaol gyda rheolwr hinsawdd a threlar ystafell wisgo). Mae pwyntiau angori ar bob trelar, ac mae ein gyrwyr yn arbenigwyr ar symud setiau a symud theatrig.

I gael rhagor o wybodaeth neu ddyfynbris, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2063 5022 neu ebostio technical@wno.org.uk