Birmingham Hippodrome | Welsh National Opera

Birmingham Hippodrome

CYRRAEDD YNO

Birmingham Hippodrome, Hurst Street, Birmingham, B5 4TB

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Birmingham Hippodrome, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a meusydd parcio cyfagos.

Spring 2018

La forza del destino
Nos Fawrth 6 Mawrth 6.30pm

Don Giovanni
Nos Fercher 7 Mawrth 7pm

Tosca
Nos Iau 8 Mawrth 7.15pm

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 14 Tachwedd 7.15pm
Dydd Gwener 16 Tachwedd 7.15pm

La Cenerentola
Dydd Iau 15 Tachwedd 7.15pm

War and Peace
Dydd Sadwrn 17 Tachwedd 6.30pm

GWANWYN 2019

Un ballo in maschera
Dydd Mercher 6 Mawrth 7.30pm

The Magic Flute
Dydd Iau 7 Mawrth 7.15pm
Dydd Sadwrn 9 Mawrth 3pm

Roberto Devereux
Dydd Gwener 8 Mawrth 7.30pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch Arlein birminghamhippodrome.com

Ar ffon 0844 338 5000*

Archebau Grwpiau 0844 338 7000*
Pris Rheolaeth wedi'i cynnwys mewn pris tocyn grwp.

Trwy post neu yn personol Ticket Sales, Birmingham Hippodrome, Hurst Street, Southside, Birmingham, B5 4TB

*Galwadau yn costu 4.5p y munud, a pris mynediad eich cwmni ffon.

 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£53.55 | £45.15 | £38.85 | £29.40 | £18.90

*Mae'r prisoedd yma yn cynnwys pris reolaeth 5% i ddangos macsimwm eich taliad. Dydy'r pris yma ddim yn gymwys pan yn talu mewn person gydag arian parod. Archebau hefyd yn darostwng £1 ychwanegol am bris post. Ffioedd rheolaeth yn ardoll ac yn cael eu cadw yn llawn gan Birmingham Hippodrome.

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Arbed lluosog yn ffordd hawdd a hyblyg i arbed arian ar eich tocynnau opera. Mae ar gael am bob opera sydd ar werth ar yr un pryd. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau am bob opera. Mae hefyd modd archebu ardaloedd seddi/prisoedd gwahanol i bob opera. AR gael ym mandiau A - D.

Archebwch unrhyw dri opera ac arbedwch 10%

Archebwch unrhyw bedwar opera ac archebwch 15%

Archebwch unrhyw bum opera ac arbedwch 20%

Archebwch unrhyw chwech opera ac arbedwch 25%

Archebwch unrhyw saith opera ac arbedwch 30%

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Grwpiau 10+
10+ £3 gostyngiad y tocyn
20+ £4 gostyngiad y tocyn
35+ £5 gostyngiad y tocyn ac yn tocyn am ddim

(Gostyngiadau grwp ar gael ar fandiau pris A - D)

Noddwyr ag anabledd
£5 yn llai i bob tocyn i'r noddwyr gydag anabledd neu dwy docyn am bris un i'r rhai gydag anabledd sydd angen cefnogaeith cydymaith. 

60+, Ceisiwr cofrestredig, Pasbort i Hamdden
£3 yn llai ar fand A. £4 yn llai ar fandiau B - D. 

Myfyrwyr a Pasbort i Hamdden standby
Efallai ar gael 24 awr cyn perfformiad, setau gorau sydd ar gael am y pris isaf, yn cyfwng i ddau yr archebwr. ID yn anghenrheidiol am bob tocyn a phrynnwyd. Yn amodol ar argaeledd.

Ysgolion
£13.50 yr un gyda tocyn rhif 11 i athro am ddim. Ar gael ar fandiau pris C - E yn unig.

Odan 16
Tocynnau ar gael am £5 pan yn dod gydag oedolyn sy'n talu'n llawn. Mae'r gostyngiad yma ar gael ym mhobman yn yr awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd.

16 – 29

Tocynnau £10 (lleiafrif o 60 tocyn y perfformiad)

BOC
Tocynnau gorau ar gael am y pris isaf, gallwch archebu unrhywbryd.

Dim ond un gostyngiad y tocyn. Mae'n rhaid dangos ID dilys lle'n cymwys. Pob gostyngiad yn amodol ar argaeledd a gall amodau gweithredu ar rai sioeau. Neilltua Birmingham Hippodrome a WNO yr hawl i newid pris tocynnau a dileu neu cyfyngu gostyngiadau unrhywbryd.

Gofynnwch Ticket Sales am fwy o fanylion.

PRIS TOCYNNAU 2018/2018

£54 | £46 | £40 | £32| £20

*Mae'r prisoedd yma yn cynnwys pris reolaeth 5% i ddangos macsimwm eich taliad. Dydy'r pris yma ddim yn gymwys pan yn talu mewn person gydag arian parod. Archebau hefyd yn darostwng £1 ychwanegol am bris post. Ffioedd rheolaeth yn ardoll ac yn cael eu cadw yn llawn gan Birmingham Hippodrome.

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Arbed lluosog yn ffordd hawdd a hyblyg i arbed arian ar eich tocynnau opera. Mae ar gael am bob opera sydd ar werth ar yr un pryd. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau am bob opera. Mae hefyd modd archebu ardaloedd seddi/prisoedd gwahanol i bob opera. AR gael ym mandiau A - D.

Archebwch unrhyw dri opera ac arbedwch 10%

Archebwch unrhyw bedwar opera ac archebwch 15%

Archebwch unrhyw bum opera ac arbedwch 20%

Archebwch unrhyw chwech opera ac arbedwch 25%

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM
Mae ein sgyrsiau yn rhoi i chi popeth mae angen i chi wybod i fwynhau y perfformiad. Mae rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 14 Tachwedd 6.15pm
Dydd Gwener 16 Tachwedd 6.15pm

La Cenerentola
Dydd Iau 15 Tachwedd 6.15pm

War and Peace
Dydd Sadwrn 17 Tachwedd 5.30pm

GWANWYN 2019

Un ballo in maschera
Dydd Mercher 6 Mawrth 6.30pm

The Magic Flute
Dydd Iau 7 Mawrth 6.15pm

Roberto Devereux
Dydd Gwener 8 Mawrth 6.30pm

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

DISGRIFIAD CLYWEDOL

GWANWYN 2018

Tosca
Dydd Iau 8 Mawrth 2018 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Gwener 16 Tachwedd 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

GWANWYN 2019

The Magic Flute
Dydd Iau 7 Mawrth 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

Gallwch archebu tocynnau am Sgyrsiau Cyn-Berfformiad am ddim a Teithiau Cyffwrdd ar yr un pryd ag archebwch eich tocynnau opera.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Birmingham Hippodrome

Hurst Street
Birmingham B5 4TB
United Kingdom