The Bristol Hippodrome | Page 2 | Welsh National Opera

The Bristol Hippodrome

CYRRAEDD YNO

The Bristol Hippodrome, St Augustine’s Parade, Bristol, BS1 4UZ

Cliciwch yma am wybodaeth pellach ar gyrraedd The Bristol Hippodrome, gan gynnwys cyfeiriadau i'r theatre a manylion am meusydd parcio cyfagos.

 

Hydref 2017

Eugene Onegin
Dydd Mercher 15 Tachwedd 7pm

From the House of the Dead
Nos Iau 16 Tachwedd 7.30pm

Die Fledermaus
Nos Wener 17 Tachwedd 7.15pm, Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 4pm

 

Gwanwyn 2018

Tosca
Nos Fercher 11, Nos Wener 13 Ebrill 7.15pm

Don Giovanni
Nos Iau 12 Ebrill 7pm

La forza del destino
Nos Sadwrn 14 Ebill 6.30pm

 

 

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein atgtickets.com/bristol*†

 

Ar ffon 0844 871 3012*

 

Archebion Grwp Grwpiau 10+ 0844 871 3032 (Llun – Gwe 10am – 6pm)

 

Mynediad i bawb 0117 3023 222

 

Trwy post neu yn bersonol The Bristol Hippodrome, St Augustine’s Parade, Bristol BS1 4UZ

*galwadau yn costu 7p y munud, yn ogystal a ffi eich cwmni ffon.

 

†Rhai consesiwn ddim ar gael ar lein

 

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor o 10am i 6pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn (yn estyn i 15 munud ar ol dechrau perfformiad ar y diwrnodau perthnasol). Talwyd sieciau i ATG London Ltd. Derbynnwyd sieciau i archeb post yn unig (gadelwch 28 diwrnod i ddosbarthu tocynnau). Amgaewch amlen gyda stamp a chyfeiriad ar gyfer ddychwelyd eich tocynnau os gwelwch yn dda.

 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018        

£51.50 | £43.90 | £36.90 | £27.40 | £14.90 a ffi archeb o £4. * Nodwch bod camgymeriad ar ein brochure. £4 yw ffi archeb Bryste pan yn archebu arlein neu dros y ffon. 

 

DÊL TANYSGRIFIAD

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Archebwch pump neu chwech opera ac arbedwch 30%
Archebwch unrhyw dri neu phedwar opera ac arbedwch 25%
Archebwch unrhyw dwy opera ac arbedwch 20%

Pedwar band pris uchaf yn unig. Archebwch am ddwy opera neu fwy i gymryd mantais o'n gostyngiadau. Fedrwch chi archebu eich Tanysgrifiad dros y ffon neu mewn person. Does dim rhaid i chi arbedu yr un faint o docynnau am bob opera. Mae hefyd modd archebu am wahanol ardaloedd seddi/bandiau pris i bob opera. Nodwch dydy hwn ddim yn cymwys a docynnau pris isaf.

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Consesiwn Cyffredinol
£5 yn llai ar y tri band pris uchaf

Symudedd Cyfynedig
Gallwch wneud archebion Mynediad drwy’r Llinell Archebion Mynediad ATG ar 0800 912 6971* (Llun - Gwe 10am - 6pm) neu trwy ymweld â’r Swyddfa Docynnau. *Galwad yn costu 7c y munud a ffi mynediad eich cwmni ffon.

Aelodau ATG Theatre Card
£5 yn llai ar dau band pris uchaf 

O Dan 16 Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n  talu'n llawn. Mae'r gostyngiad yma ar gael trwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd.

16 – 30 £10 (minimwm o 60 ar gael i bob perfformiad)

Ysgolion a Cholegau £10 yn llai ar fandiau B - C ac un athro am ddim gyda pob 10 disgybl.

Dosbarthwyd tocynnau gostyngedig ar disgresiwn The Bristol Hippodrome a WNO and gall fod yn cyfwng. Dim ond un gostyngiad y tocyn sy'n cymwys. Gall prisoedd newid a gostyngiadau cael eu dileu.

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM

Mae ein sgyrsiau yn rhoi popeth sydd angen i chi wybod i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

HYDREF 2017

Eugene Onegin Dydd Mercher 15 Tachwedd 5.45pm
From the House of the Dead Dydd Iau 16 Tachwedd 6pm
Fledermaus Dydd Gwener 17 Tachwedd 5.45pm

GWANWYN 2018

Tosca Dydd Mercher 11 & Dydd Gwener 13 Ebrill 6pm
Don Giovanni Dydd Iau 12 Ebrill 5.45pm
La forza del destino Dydd Sadwrn 14 Ebrill 5.15pm

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

DISGRIFIAD CLYWEDOL

Eugene Onegin 
Dydd Mercher 15 Tachwedd 7pm
Teithiau Touch 6pm

Archebwch tocynnau am Sgyrsiau Cyn-Berfformiad am ddim a Teithiau Touch pan archebwch eich tocynnau opera.

 

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

The Bristol Hippodrome

St Augustine’s Parade
Bryste BS1 4UZ
United Kingdom