Liverpool Empire Theatre | Welsh National Opera

Liverpool Empire Theatre

CYRRAEDD YNO

Liverpool Empire Theatre, Lime Street, Liverpool L1 1JE

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Liverpool Empire Theatre, gan gynnwys cyfeiriadau i'r theatre a meusydd parcio cyfagos.

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 7 Tachwedd 7.15pm
Dydd Gwener 9 Tachwedd 7.15pm

La Cenerentola
Dydd Iau 8 Tachwedd 7.15pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch ar lein atgtickets.com/liverpool

Ar ffon 0844 871 3017* (Llun i Sad 9am – 10pm, Sul 10am – 8pm)

Grwpiau 10+ 0844 871 3037* (Llun – Gwe 10am – 6pm)

Access for All 0800 912 6971 (Llun-Gwe 10am-6pm)

Post Liverpool Empire Theatre, Lime Street, Liverpool, L1 1JE

Yn bresennol Llun - Sad o 12pm, amseroedd cau a Dydd Sul gall amseroedd agor amrywio

 *Galwadau yn costio 7c y munud a ffi mynediad eich cwmni ffon.

PRISOEDD TOCYNNAU 2018

£44 | £36.50 | £27.50 | £20 | £12 a ffi ychwanegol gan ATG o £3.65

Efallai na fydd isdeitlau yn gweledol o bob set, ymholwch gyda'r Swyddfa Docynnau neu gwefan pan yn archebu.

TANYSGRIFIADAU

Archebu tocyn i 2 opera Arbed 20% (3 pris uchaf yn unig)

GOSTYNGIADAU ERAILL

Grwpiau Ysgolion £10 yn llai ar fandiau A-B ac un athro am ddim i bob 10 disgybl.

Consesiwnnau Cyffredinol £5 yn llai ar dau pris tocyn uchaf.

16-30 £10 (lleiafrif o 60 tocyn ar gael i bob perfformiad). Yn amodol ar argaeledd. Dim ond un gostyngiad yn gymwys y tocyn.

Dan 16 Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn. Yn amodol ar argaeledd.

ATG Theatre Card £5 yn llai ar fandiau A-C

Access

Gallwch wneud archebion Mynediad drwy’r Llinell Archebion Mynediad ATG ar 0800 912 6971 (Llun-Gwe 10am-6pm) neu trwy ymweld â’r Swyddfa Docynnau. 

Cysylltwch ag Access for All ar 0844 871 7677* am argaeledd a phrisoedd.

Dim ond un gostyngiad yn gymwys y tocyn. Gall telerau ac amodau gostyngiadau bodoli. Dyrannwyd tocynnau gostynedig ar ddisgresiwn Rheolwr Swyddfa Tocynnau a gall fod yn cyfwng. 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM

Mae ein sgyrsiau yn rhoi popeth sydd angen i chi wybod i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith a gellir archebu ar yr un pryd ag archebu eich tocynnau opera.

La traviata
Dydd Mercher 7 Tachwedd 6pm
Dydd Gwener 9 Tachwedd 6pm

La Cenerentola
Dydd Iau 8 Tachwedd 6pm

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Liverpool Empire Theatre

Lime Street
Liverpool L1 1JE
Deyrnas Unedig