Liverpool Empire Theatre

CYRRAEDD YNO

Liverpool Empire Theatre, Lime Street, Liverpool L1 1JE

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Liverpool Empire Theatre, gan gynnwys cyfeiriadau i'r theatre a meusydd parcio cyfagos.

 

SUT I ARCHEBU

Archebwch ar lein atgtickets.com/liverpool

Ar ffon 0844 871 3017 (Llun i Sad 9am – 10pm, Sul 10am – 8pm)

Grwpiau 10+ 0844 871 3037 (Llun – Gwe 10am – 6pm)

Access for All 0844 871 7677 (Llun – Sad 9am – 10pm, Sul 10am – 8pm)

Post Liverpool Empire Theatre, Lime Street, Liverpool, L1 1JE

Yn bresennol Llun - Sad o 12pm, amseroedd cau a Dydd Sul gall amseroedd agor amrywio

PRISOEDD TOCYNNAU*

Tocynnau o £6

*Pris tocyn yn cynnwys ffi archebu £1 – £3.90  am archebion ar lein a ffon gyda ffi reolaeth £2.85. Dydy ffioedd archebu a reolaeth ddim yn perthnasol i Grwpiau a Theatre Card, post, ac archebion presennol. Mae'r ffi archebu a reolaeth yn ardoll a chadwyd yn llawn gan  Ambassador Theatre Group. Ffioedd archebu yn gallu newid. Ymgeisiwch ar adeg yr archeb. Prisoedd yn cynnwys ardoll adferiad theatre o £1.25 sy'n cael ei chadw yn llawn gan Ambassador Theatre Group.

Efallai na fydd isdeitlau yn gweledol;o bob set, ymholwch gyda'r Swyddfa Docynnau neu gwefan pan yn archebu.

GOSTYNGIADAU ERAILL

Grwpiau
8-15 £5 yn llai ar dau pris tocyn uchaf
16+ £10yn llai ar dau pris tocyn ucha
Tocynnau ar gael drwy linell archebau Grwpiau yn unig.

Grwpiau Ysgolion Pob sedd £10, athro am ddim. Tocynnau ar gael drwy linell archebau Grwpiau yn unig.

Dinesyddion hŷn, Digwaith Cofrestredig, Myfyrwyr a Phlant £5 yn llai ar dau pris tocyn uchaf.

16-30 Tocynnau ar gael am £5 mewn ardaloedd penodol. ID yn anghenrheidiol am bob tocyn a phrynwyd. Yn amodol ar argaeledd. Dim ond un gostyngiad yn gymwys y tocyn.

Dan 16 Tocynnau ar gael am bob perfformiad am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn. Yn amodol ar argaeledd.

Cysylltwch ag Access for All ar 0844 871 7677 am argaeledd a phrisoedd.

Dim ond un gostyngiad yn gymwys y tocyn. Gall telerau ac amodau gostyngiadau bodoli. Dyrannwyd tocynnau gostynedig ar ddisgresiwn Rheolwr Swyddfa Tocynnau a gall fod yn cyfwng. 

DISGRIFIAD CLYWEDOL

Archebwch tocynnau am ddim i sgyrsiau Cyn-Berfformiad a Teithiau Touch ar yr un pryd ag archebu eich tocynnau opera.

 

Performances and events at:

Liverpool Empire Theatre

Lime Street
Liverpool L1 1JE
United Kingdom